Bij pensioen gaat het maar om 3 vragen

Wie wil pensioenmonteur worden? Niemand! Wie wil pensioencoureur worden? Iedereen! Maar heel eerlijk: voor uw pensioen hoeft u maar drie vragen te kunnen beantwoorden.

Nederlanders zijn ’laaggeletterd’ als het over pensioen gaat. Ze weten niet of de AOW omslaggefinancierd wordt (antwoord: actieven betalen voor de AOW-ers), wie de pensioenpremie betaalt (antwoord: werkgever en werknemer samen), wie gekort wordt als een pensioenfonds onder water staat (antwoord: iedereen), hoeveel procent we gemiddeld aan pensioenpremie betalen (antwoord: 20%), en of full- en parttimers evenveel pensioen opbouwen (antwoord: ja, naar rato salaris uiteraard).

Sturen

Als u dit weet bent u blijkbaar een goede pensioenmonteur. U weet dan hoe uw pensioenauto is opgebouwd….. Maar, wilt u dit worden? Nee, natuurlijk niet! Een onzinnig onderzoek dus.

Een deelnemer hoeft geen kennis van de pensioenauto te hebben en van wat onder de motorkap zit, maar hij moet kunnen sturen!

Er zijn maar 3 hamvragen. De eerste is: hoeveel krijg ik? De tweede vraag luidt: vanaf wanneer? en tot slot is het belangrijk om te weten of het genoeg is: rood is ’fout’, oranje (’t ken net’), groen is goed! (*)

Vervolgens is het belangrijk dat ik weet wat ik met het pensioen kan doen. Zo is het mogelijk om te kiezen voor een hoog/laag uitkering: in plaats van €10.000, de eerste 5 jaar kan er ook gekozen worden om de eerste vijf jaar €12.000 te krijgen en daarna €9.000.

Beleggen

Verder kan er worden gekozen voor een uitruil van het nabestaandenpensioen in meer ouderdomspensioen (of vice versa), eerder of later met pensioen te gaan of met deeltijdpensioen, kan er worden bijgespaard en worden doorbelegd met pensioengeld na pensioendatum voor meer rendement en een hoger pensioen.

Zolang ’iedereen’ (wetenschappers incluis dus) nog denkt dat we pensioenmonteurs moeten worden, wordt het niets met pensioencommunicatie! Ik weet immers ook niet wat er onder de motorkap van mijn auto gebeurt. Maar ik kan wel goed autorijden!

@Wouter Koolmees: hou je hier rekening mee bij de aanpassing van het pensioenstelsel?

(*) Dezelfde vragen gelden voor het partnerpensioen en voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. En voor gescheiden mensen: ook die willen weten hoeveel ze (nog) krijgen, vanaf wanneer (bijvoorbeeld vanaf de pensioenleeftijd van de ex-partner) en wat er gebeurt bij overlijden van een van de twee ex-partners. En voor de keus wel of geen waardeoverdracht.

Informatie

 • Algemeen, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Zondag 28 januari 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie