Bijstellingsregeling 2021 in Staatscourant gepubliceerd

Dit bericht betreft een signalering inzake de publicatie van de Bijstellingsregeling 2021 in de Staatscourant.

Op 31 december 2020 is de 'Bijstellingsregeling directe belastingen 2021' in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2020, nr. 64406).

De bijstellingsregeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften die zijn opgenomen in de artikelen 10.1, 10.2a, 10.2b, 10.3, 10.6, 10.6bis, 10.6ter, 10.6a, 10.6b, 10.7, 10bis.12 en 10a.11 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001), maar aan nog veel meer fiscale indexeringsvoorschriften. Zo zijn in de bijstellingsregeling 2021 diverse geïndexeerde bedragen op het terrein van oudedagsvoorzieningen opgenomen. Denk daarbij aan de bedragen op het terrein van lijfrenten, kapitaalverzekeringen en pensioenen.

Van belang is nog te weten dat de box 1-tarieftabellen die voor de IB en LB in de bijstellingregeling zijn opgenomen, de tabellen betreffen vóór toepassing van de in het Belastingplan 2021 (BP 2021) opgenomen wijzigingen in de tarieftabellen voor de IB en LB. Met andere woorden, de in de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 opgenomen tarieftabellen voor de IB en LB moeten vervangen worden door de tarieftabellen die zijn opgenomen in Belastingplan 2021 (zie artikel XXXIX, onderdeel A, onder 1 en 2, BP 2021; Stb. 2020, 540).

Het maximale IB-tarief in box 1 voor 2021 is 49,5%. Dit is onder meer van belang voor de vaststelling van de nettofactor voor nettolijfrenten en -pensioenen in box 1.

Informatie

 • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Basis, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Overig, Diversen, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 8 januari 2021

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie