Bijstellingsregeling 2021 in Staatscourant gepubliceerd

Dit bericht betreft een signalering inzake de publicatie van de Bijstellingsregeling 2021 in de Staatscourant.

Op 31 december 2020 is de 'Bijstellingsregeling directe belastingen 2021' in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2020, nr. 64406).

De bijstellingsregeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften die zijn opgenomen in de artikelen 10.1, 10.2a, 10.2b, 10.3, 10.6, 10.6bis, 10.6ter, 10.6a, 10.6b, 10.7, 10bis.12 en 10a.11 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001), maar aan nog veel meer fiscale indexeringsvoorschriften. Zo zijn in de bijstellingsregeling 2021 diverse geïndexeerde bedragen op het terrein van oudedagsvoorzieningen opgenomen. Denk daarbij aan de bedragen op het terrein van lijfrenten, kapitaalverzekeringen en pensioenen.

Van belang is nog te weten dat de box 1-tarieftabellen die voor de IB en LB in de bijstellingregeling zijn opgenomen, de tabellen betreffen vóór toepassing van de in het Belastingplan 2021 (BP 2021) opgenomen wijzigingen in de tarieftabellen voor de IB en LB. Met andere woorden, de in de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 opgenomen tarieftabellen voor de IB en LB moeten vervangen worden door de tarieftabellen die zijn opgenomen in Belastingplan 2021 (zie artikel XXXIX, onderdeel A, onder 1 en 2, BP 2021; Stb. 2020, 540).

Het maximale IB-tarief in box 1 voor 2021 is 49,5%. Dit is onder meer van belang voor de vaststelling van de nettofactor voor nettolijfrenten en -pensioenen in box 1.

Informatie

  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Basis, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Overig, Diversen, Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 8 januari 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas