BKR

Er zijn veel mensen die een geldlening afsluiten of zaken op krediet kopen. Of een creditcard hebben. De aanbieders van deze vormen van kredietverstrekking zijn verplicht dit krediet te registreren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Ondanks de negatieve klank die een melding bij het BKR doorgaans heeft, kan de registratie voor de klant ook positief werken. Dit kan het geval zijn wanneer er geen betalingsachterstanden zijn; een kredietaanbieder kan dan eerder geneigd zijn positief te reageren op een kredietaanvraag.

Registratie tot 1 december 2016

Tot 1 december 2016 werden kredieten bij het BKR geregistreerd wanneer sprake was van:

 • Schulden van meer dan € 500
 • Schulden met een looptijd van meer dan 3 maanden
 • Schulden tot € 175.000 (bij een doorlopend krediet tot € 100.000)

Registratie vanaf 1 december 2016

Het BKR heeft besloten dat vanaf 1 december 2016 de registratiegrenzen worden uitgebreid. De verplichte registratie geldt niet alleen meer voor schulden die daadwerkelijk zijn aangegaan, maar ook voor de mogelijkheid om een schuld aan te gaan.

De nieuwe grenzen die vanaf deze datum voor alle nieuwe, maar ook bestaande kredieten gelden zijn:

 • Schulden van meer dan € 250
 • Schulden met een looptijd van meer dan 1 maand
 • Alle schulden, zonder bovengrens

De registratie geldt niet alleen voor schulden, maar ook voor de mogelijkheid tot het aangaan van een schuld. Veel banken bieden hun klant bijvoorbeeld een krediet op de betaalrekening aan ter hoogte van een maandinkomen of ander vast bedrag. De klant moet dan wel beloven het tekort in elk geval binnen drie maanden in te lopen.

Een dergelijk ‘kwartaalkrediet’ wordt (als het hoger is dan € 250) vanaf 1 december 2016 dus ook in BKR geregistreerd; ook als de consument er feitelijk geen gebruik van maakt.

Ook deze registratie zal een verlaging van de maximale leencapaciteit tot gevolg hebben. Als iemand een huis wil kopen en dat wil financieren, dan kan het verstandig zijn een dergelijk kwartaalkrediet stop te zetten, als dit de leencapaciteit te ver beperkt (en de klant geen gebruik maakt van het krediet).

Studieschulden worden (nog) niet geregistreerd.

Telecomkrediet

Bovenstaande grenzen gelden ook voor een telecomkrediet. Daarmee wordt een abonnement bedoeld, waarin naast bel- en internetkosten, ook de aanschafkosten van de mobiele telefoon worden afbetaald. De Hoge Raad heeft bepaald dat het verwerken van de afbetaling van een telefoon feitelijk een krediet is. Telecomaanbieders splitsen sindsdien de abonnementskosten op: de kosten voor het gebruik van de telefoon wordt gescheiden van de kosten van afbetaling van die telefoon. Als de telefoon bij aanschaf een waarde heeft van € 250 of meer, moet dit krediet dus ook bij BKR gemeld staan. Een dergelijk telecomkrediet staat geregistreerd als AK (Aflopend Krediet).

Digitale inzage door Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Volgens die Europese Richtlijn is het iedereen toegestaan zijn geregistreerde gegevens bij bedrijven of instanties in te zien. Dat geldt dus ook voor gegevens die in BKR staan. In principe moet inzage gratis zijn. Als iemand bereid is naar Tiel (waar BKR gevestigd is) te gaan, krijgt hij sinds mei 2018 gratis een overzicht van zijn geregistreerde gegevens. Als het opgestuurd wordt, rekent BKR ten minste € 4,95, afhankelijk van de keuze die een klant maakt.

Deze werkwijze stuitte echter op kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zo moest een identiteitsbewijs nog per post worden opgestuurd en duurde het uiteindelijk lang voordat iemand zijn uitslag had. Bovendien was er een onterechte beperking in het aantal keren dat iemand zijn gegevens kon opvragen.

In mei 2019 heeft het BKR zijn werkwijze dan ook aangepast. Sindsdien:

 • Is de consumenteninzage inmiddels digitaal. Hiervoor wordt het door de banken ontwikkelde iDIN-systeem gebruikt
 • Is het aantal inzagen niet meer gemaximeerd

Het is BKR niet toegestaan om gebruik te maken van DigiD of het BSN vanwege privacyregels. Dat BKR nu gebruik maakt van iDIN is een praktische invulling van de eis van AP om digitale inzage mogelijk te maken, maar het is geen door de overheid gesanctioneerde uniforme digitale identificatiemethode. Eigenlijk zou die er wel moeten zijn, vindt BKR. Het roept de overheid en politiek dan ook op hier snel werk van te maken.

Delen van informatie met adviseur Consumptief Krediet en de AVG

Een kredietverstrekker, zoals een bank of financieringsmaatschappij, mag het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van BKR alleen inzien als een klant een kredietaanvraag doet, of voor het beheer van de kredietportefeuille.

Op grond van de AVG mogen dergelijke persoonsgegevens niet gedeeld worden met andere partijen. Hierop is echter een belangrijke uitzondering. Als de kredietverstrekker een bemiddelingsovereenkomst heeft met een kredietbemiddelaar of kredietadviseur, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), dan mag de kredietverstrekker wel de toetsuitslag van BKR delen met deze adviseur/bemiddelaar. De kredietverstrekker mag zelf bepalen of ze bereid zijn dit te doen. Een kredietbemiddelaar of adviseur kan dus niet van de kredietverstrekker eisen dat hij klantgegevens krijgt.

Private lease

Private lease is geen krediet, maar ook geen huurkoop. Private lease is huur. Na de afgesproken periode gaat de auto terug naar de leasemaatschappij. Er is sprake van huur. Private lease wordt echter wel gezien als krediet en wordt ook bij het BKR geregistreerd. Van de totale leaseprijs (het maandbedrag vermenigvuldigd met het aantal maanden van het leasecontract) wordt 65% bij het BKR geregistreerd. De andere 35% zijn de servicekosten voor verzekering, motorrijtuigbelasting, banden, onderhoud en dergelijke.

Private lease wordt onder de code OA (operational autolease) in het BKR geregistreerd.

Restschuld hypotheek na aanspraak op NHG

Registratie vindt plaats als de klant een hypotheek eft afgesloten met NHG. Als de woning wordt verkocht en er ontstaat een restschuld, wordt deze restschuld onder de code RN geregistreerd bij het BKR. Het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) oordeelt vervolgens of de restschuld door de NHG wordt kwijtgescholden. Of dat nu wel of niet het geval is, de codering RN blijft staan.

Restschuld hypotheek zonder aanspraak op NHG

Registratie vindt plaats als de klant een hypotheek heeft afgesloten zonder NHG. Als de woning wordt verkocht en er ontstaat een restschuld, wordt deze restschuld onder de code RH geregistreerd bij het BKR.

Zowel de code RN als RH worden pas geregistreerd als de schuld hoger is dan € 250 en langer dan een maand heeft geduurd.

Externe links

Informatie

 • Consumptief Krediet
 • Woensdag 25 maart 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie