Blijft aanvraag loonkostenvoordeel staan?

Aanvraag voor loonkostenvoordeel wordt foutief gewijzigd. Blijft de oude aanvraag staan of niet? Rechtbank Zeeland West-Brabant laat zich erover uit.

Actualiteit

X heeft in de aangiftes loonheffingen over het jaar 2018 ten behoeve van diverse werknemers een aanvraag loonkostenvoordeel gedaan. Op 26 april 2019 heeft X correctieberichten over 2018 ingediend. In die correctieberichten is voor 518 werknemers de verzoeken loonkostenvoordeel aangepast naar een te laag bedrag, dan wel naar een bedrag van nihil. Vast staat dat voor die 518 werknemers materieel voldaan wordt aan de voorwaarden. Verder is niet in geschil dat in de aangiftes loonheffingen de juiste verzoeken zijn gedaan en dat bij de correctieberichten de verzoeken onjuist zijn gewijzigd. De Belastingdienst is van mening dat bij de tegemoetkoming loonkostenvoordeel uitgegaan moet worden van de gegevens zoals die op 1 mei 2019 blijken uit de polisadministratie. Dit zijn volgens de Belastingdienst de gegevens na de correctieberichten en daarom bestaat voor de 518 werknemers geen recht op loonkostenvoordeel.

De Rechtbank is het met deze stelling van de Belastingdienst niet eens. Uit de letterlijke tekst van de wet en de wetsgeschiedenis volgt dat in de loonaangifte vermelde verzoeken aangemerkt dienen te worden als verzoeken om tegemoetkoming loonkostenvoordeel. De latere (onjuiste) correctieberichten leiden niet tot de conclusie dat de verzoeken zijn ingetrokken of ongedaan gemaakt. Er is derhalve een tijdig verzoek gedaan.

Met betrekking tot 65 werknemers is een tegemoetkoming loonkostenvoordeel banenafspraak en scholingsbelemmerden toegekend. X stelt dat voor deze werknemers ook recht bestaat op loonkostenvoordeel oudere werknemer. In dat geval geldt volgens X de hoogste tegemoetkoming. De Rechtbank oordeelt dat voor de betrokken werknemers tot 2017 recht bestond op zowel premiekorting ouderen als premiekorting arbeidsgehandicapten. Op grond van de destijds geldende samenloopregeling werd de premiekorting arbeidsgehandicapten toegepast. Op grond van de overgangsregeling bestaat, als aan de voorwaarden wordt voldaan, recht op het overeenkomstige loonkostenvoordeel. Dat is dan het loonkostenvoordeel banenafspraak en scholingsbelemmerden. In zoverre is het gelijk aan de Belastingdienst (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 mei 2022, nr. AWB 21/3186, ECLI:NL:RBZWB:2022:2598).

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses & Actualiteiten Sessies zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Maandag 27 juni 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas