Blog: Het Algemeen Pensioenfonds: dé oplossing of hét paard van Troje?

Allereerst, het Algemeen Pensioenfonds (APF) is gewoon een (nieuwe) uitvoerder. Dus no big deal. Daar hebben we er al zoveel van: ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen, verzekeraars, PPI’s, Multi-Opf’s. En nu dus het APF.

Wie willen er ‘naar een APF’? Primair werkgevers met een eigen Ondernemings-pensioenfonds (Opf) mét een DB-regeling, waar ze vanaf willen. Dus zowel van het Opf, maar vooral ook van de DB-regeling. Dat laatste, want dan moeten ze over naar een DC-regeling, lukt nog niet zo goed. (Er zijn ook nog steeds mensen die geloven dat Defined Contribution níet de toekomst heeft. Echt waar.)

Afgeraken van een Opf kan of via (vrijwillige) aansluiting bij een Bedrijfstak- pensioenfonds (Bpf), maar ja, dat is ook zo wat. Of naar een verzekeraar, maar dat is te duur. Immers, er moet zekerheid worden ingekocht en dat is niet te betalen met de huidige lage marktrente. Naar een PPI kan niet, wat die mogen alleen DC-regelingen uitvoeren. Dus maar de ‘noodoplossing’: het APF.

Het enige dat een werkgever daar mee opschiet is dat hij niet zelf voor een bestuur hoeft te zorgen, dat doet het APF. Wel moet hij voor een Belanghebbendenorgaan zorgen ten behoeve van de nodige inspraak. Waarom dat moet, die inspraak, weet ik niet. Ik heb als werkgever liever een ‘verzekeraars-/PPI-DC-regeling’ en doe de inspraak wel met/via een Ondernemingsraad.

Wie gaan vervolgens in eerste instantie APF-en oprichten? Dat zijn de huidige commerciële partijen, verzekeraars en de uitvoeringsinstanties, die weer dochter zijn van die verzekeraars. Die willen daar - terecht – geld aan verdienen. Het wordt dus alleen maar mogelijk goedkoper voor een werkgever met een eigen Opf door professionalisering en schaalgrootte. Maar daarvoor heb ik eigenlijk geen APF nodig. Dan kan ik ook naar een verzekeraar of PPI (maar ja, zie boven).

Ik geloof er niets van dat niet-commerciële partijen een APF gaan oprichten en/of dat Opf-en elkaar ‘vinden’. Dat gebeurde immers ook niet bij het multi-Opf. Philips en Shell gaan geen APF met elkaar beginnen. En Heineken en Grolsch ook niet.

De eerste conclusie kan dus zijn dat het APF níet dé oplossing is als nieuwe uitvoerder.

Dan het gevolg van een laatste amendement op het wetsvoorstel APF, waardoor ook Bpf-en een APF kunnen ‘vormen’ én aan ring-fencing (gescheiden bewaren van de ingebrachte pensioenvermogens) kunnen doen. Dat staat haaks op de solidariteitseisen die vanuit Europa aan een Bpf worden gesteld, nu een Bpf primair inbreekt op de vrije mededinging. Nu er ook al een stevige discussie is over het afschaffing van de doorsneepremie – die wórdt natuurlijk afgeschaft op termijn – kan dit wel eens de doorslag geven.

De tweede conclusie is dus dat het APF inderdaad wel eens hét paard van Troje kan worden met het oog op de afschaffing van de verplichtstelling, zeker voor wat betreft de uitvoering van een verplichte pensioenregeling. Niet zo erg, als we die dan maar vervangen door een algehele pensioenplicht. Ook voor ZZP-ers.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Woensdag 1 juli 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie