Bloot eigendomswaarde na overlijden telt toch mee in box 3

De vader van belastingplichtige overlijdt in de jaren 80. Op dat moment wordt belastingplichtige erfgenaam van de nalatenschap, maar met een vruchtgebruik voor de moeder. Vervolgens echter is bij notariële akte de huwelijkse goederengemeenschap en nalatenschap verdeeld waarbij belastingplichtige een onverdeeld aandeel krijgt in de voormalige echtelijke woning met toedeling van beperkte rechten van gebruik en bewoning voor moeder. De belastingplichtige geeft de forfaitair gewaardeerde blooteigendomswaarde op als bezitting in box 3 maar maakt bezwaar tegen de aanslag die daarop volgt.

Voor de vaststelling van het inkomen uit sparen en beleggen van box 3 is een vrijstelling opgenomen van bloot eigendom dat ontstaat na een erfrechtelijke verkrijging. Het gerechtshof wijst er echter op dat het mede-eigendom van belastingplichtige pas bij de latere verdelingsakte is ontstaan in afwijking van het testament. De vrijstelling in box 3 voor bloot eigendomsbezittingen ontstaan krachtens erfrecht is daarom niet van toepassing. Er is ook geen sprake meer van een echt vruchtgebruik. Belastingplichtige merkt nog op dat als hij dit geweten had, deze verdeling niet gekozen was. Het gerechtshof gaat daar echter niet in mee. De verdeling bij notariële akte leek kennelijk het gunstigst voor de besparing van erfbelasting en de gevolgen daarvan komen voor diens eigen risico.

De uitspraak illustreert mooi dat in een financële planning een goed overzicht van alle fiscale en juridische rechtsgebieden en gevolgen noodzakelijk zijn.

Informatie

 • Algemeen
 • Zaterdag 18 november 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie