Box 3 heffing: gerechtshof en belastingdienst als beleggingsadviseur

Het gerechtshof kijkt naar het nominale rendement van risicomijdende beleggingen en concludeert dat de 4% rendement weliswaar niet haalbaar is, maar een rendement van 2% nog wel haalbaar was. Hoewel dat nog steeds op een effectieve heffing van 60% neer zou komen, leidt dat volgens het gerechtshof er niet toe dat belastingplichtigen zijn geconfronteerd met een buitensporig zware last wat wel een vereiste is om wel een succesvol beroep te doen om het Eerste Protocol bij het EVRM.

Inmiddels raken we er bijna aan gewend dat een beroep tegen de box 3-heffing niet gehonoreerd wordt. De redenatie achter die afwijzingen zowel door de Hoge Raad als de gerechtshoven hangt echter met ficties aan elkaar en negeren waar het werkelijk om gaat. Er wordt ten onrechte geen rekening gehouden met inflatie, er wordt geen optimaal rendement gehaald (mensen hebben ook helemaal geen tijd om dat te creëren nu ze moeten werken tenslotte). Er wordt gekeken naar rendement wat op langere termijn gehaald kan worden en veel vermogen heeft die horizon helemaal niet. Mensen kunnen en willen het vermogen helemaal niet vast zetten in spaardeposito’s en investeringen in 10-jarige staatsleningen. De AFM of DSI zou een dergelijk advies ongetwijfeld hebben afgekeurd. Een basisregel van beleggen is ook dat je rekening moet houden met het inteereffect. Mensen die toevallig niet die beleggingen hadden waar mee vergeleken wordt hebben immers al jaren ingeteerd en zullen dat nog jaren moeten doen omdat die beleggingen niet bij hun passen. Na vele jaren interen haal je natuurlijk sowieso niet meer het voorgespiegelde wel haalbare rendement. Bovendien als het gerechtshof zo mooi achteraf kan berekenen dat die 4% niet haalbaar was, maar 2% wel dan verzet toch echt niets zich er tegen dat de belastingdienst die berekening overneemt en dus nu geld terug geeft over in dit geval 2013? Er is dan immers sowieso 0,6% belasting teveel betaald en die teruggave past nog steeds keurig in een forfaitaire rendementsvaststelling. Verreken dat desnoods in die nieuwe aangiftes. Lastig achteraf, ach gerechtshof en belastingdienst tonen zich in deze procedure een beleggingsadviseur die achteraf nog eens kijkt waar de belastingplichtige in had moeten beleggen om de helft van het voorgespiegelde rendement te maken. Als dat voortaan nu vooraf gebeurt, scheelt dat procedures achteraf.

Informatie

 • Algemeen, Financieel Management
 • Zaterdag 16 juni 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie