Box 3 heffing ook over 2015 toegestaan

Inmiddels zijn er meerdere uitspraken geweest over de toelaatbaarheid van de box 3 heffing. De Rechtbank in Den Haag oordeelt in een recente uitspraak dat voor het jaar 2015 niet anders geoordeeld hoeft te worden dan dat De Hoge Raad deed over de jaren 2010 en 2011. De belastingplichtige maakt niet aannemelijk dat het forfaitaire stelsel voor hem leidt tot een individuele, buitensporig zware last. Tsja, zo dreigt het doek te gaan vallen tegen de bezwaren tegen de box 3-heffing. De doelgroep heeft het ook moeilijk. Sommigen zullen stellen dat ze blij moeten zijn dat ze box 3-heffing mogen betalen gelet op hun vermogen. De perceptie van diefstal leeft echter nadrukkelijk nog steeds. Ook de nieuwe box 3-heffingsystematiek met ingang van 1 januari 2017  neemt dat niet weg nu je als belastingplichtige kennelijk geacht wordt te gaan beleggen terwijl dat helemaal niet bij je beleggingsprofiel hoeft te passen. Zo niet, dan wordt je sowieso gestraft met jaarlijks  en zeker over een langere periode stevig interen over vermogen wat resteert na al eerdere forse belastingheffingen over arbeids- of winstinkomen. Het werkt natuurlijk ook averechts omdat deze groep, die in zijn algemeenheid toch echt heel goedkoop is voor de schatkist gezien het beperkte beroep op toeslagen en andere subsidies, echt niet risicovoller zal gaan beleggen of meer zal gaan consumeren. Voor financieel planners ook een valkuil natuurlijk  om de fiscale druk om tot risicovoller beleggen over te gaan aan de ene kant en het beleggingsprofiel (bijvoorbeeld omdat het spaargeld bestemd is voor de oudedags- of nabestaandenvoorziening waar zo’n keuze zeker niet uit voortvloeit. Ook keuzes om dan van ellende maar tot aflossing van de hypotheekschuld over te gaan kunnen op termijn natuurlijk problemen geven als later blijkt dat het huis wel hypotheekvrij is, maar er geen liquide middelen vrij te maken zijn. Toch benieuwd of ‘de Gemeentelijke Kredietbank’ dat straks gaat oplossen.

 

 

 

 

Informatie

 • Algemeen
 • Zaterdag 11 februari 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie