Box 3 is sinds 2017 op stelselniveau niet in strijd met artikel 1 EP en artikel 14 EVRM

Belanghebbende heeft voor de jaren 2017 en 2018 bezwaar gemaakt tegen de belastingheffing in box 3. Deze bezwaren zijn aangemerkt als massaal bezwaar. Rechtbank Gelderland oordeelt dat box 3 op stelselniveau niet in strijd is met artikel 1 EP en artikel 14 EVRM.

Het box 3-vermogen van belanghebbende bestaat in 2017 voor bijna 80% en in 2018 voor ruim 85% uit bank- en spaartegoeden. De totale belastingheffing in box 3 bedraagt voor belanghebbende in 2017 en 2018 respectievelijk € 12.705 en € 11.969.

Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen deze heffing. Deze bezwaren maken deel uit van de bezwaarschriften die zijn aangemerkt als massaal bezwaar.

Volgens belanghebbende is de vermogensrendementsheffing gebaseerd op 16 ficties. Dit leidt tot een belastingheffing in box 3 die de werkelijke inkomsten uit vermogen ruimschoots overschrijdt, zodat op regelniveau sprake is van strijdigheid met artikel 1 EP. Voorts stelt belanghebbende dat de vermogensrendementsheffing in 2017 en 2018 op regelniveau in strijd is met het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM, omdat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende belastingplichtigen, zoals een risicomijdende spaarder en een succesvolle belegger. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat de vermogensrendementsheffing niet in strijd is met artikel 1 EP. Er is geen sprake van een buitensporige zware last in algemene zin. Evenmin is sprake van strijd met artikel 14 EVRM.

Rechtbank Gelderland acht de keuzes van de wetgever, die aan het per 2017 geldende stelsel ten grondslag liggen, niet van iedere redelijke grond ontbloot. Andere keuzes waren denkbaar, maar dat maakt niet, dat de gemaakte keuzes in strijd zijn met het vereiste van een fair balance. Dat gebruik wordt gemaakt van 16 ficties maakt het stelsel nog niet onrechtmatig.

Belanghebbende betoogt dat mede vanwege zijn leeftijd niet van hem kan worden verwacht, dat hij zijn vermogen risicovol belegt. Volgens belanghebbende is dat ook niet mogelijk, omdat aanbieders van beleggingsproducten die producten niet mogen aanbieden aan ouderen. De rechtbank gaat aan dit betoog voorbij voor zover dat ziet op de individuele situatie van belanghebbende, omdat in deze procedure alleen op ‘regelniveau’ wordt getoetst.

De rechtbank overweegt, dat de door belanghebbende genoemde omstandigheden op regelniveau kunnen worden getoetst, als aannemelijk is dat belanghebbende lid is van een bepaalbare groep belastingplichtigen (een zogenoemde robuuste groep) die op basis van objectieve kenmerken niet in staat kan worden geacht om te kiezen voor de vermogensmix waarop het stelsel is gebaseerd. Deze toets in het kader van artikel 1 EP is gelijk aan het discriminatieverbod van – bijvoorbeeld – artikel 14 EVRM. De bewijslast hiertoe ligt bij belanghebbende. Volgens de rechtbank is belanghebbende echter niet geslaagd in die bewijslast. De stelling van belanghebbende, dat een groep van ongeveer 40% van de belastingplichtigen alleen spaargeld bezit en op grond daarvan niet het veronderstelde rendement kan behalen, maakt niet zonder meer dat sprake is van een dergelijke robuuste groep.

De rechtbank oordeelt derhalve, dat belanghebbende voor 2017 en 2018 niet aannemelijk heeft gemaakt, dat de heffing in box 3 op stelselniveau in strijd is met artikel 1 EP en artikel 14 EVRM.

Meer weten?
Wil je meer weten over vermogensmanagement, schrijf je dan in voor de praktische Workshop - Vermogen. In deze virtuele workshop van 90 minuten informeren wij je over privévermogen (box 3) en ook over zakelijk vermogen mede aan de hand van DIA Life Event Advisering.

Wil je nog meer verdieping op het gebied van vermogen, dan kun je ook schrijven voor de 2 uur durende virtuele Masterclass – Vermogensmanagement.

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Dinsdag 9 maart 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas