BP 2019; codificatie compartimentering bij conserverende aanslag lijfrenten

In deze bijdrage wordt een onderdeel van het wetsvoorstel Belastingplan 2019 op het terrein van lijfrenten samengevat

Op 14 juli 2017 heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen beantwoord over de conserverende aanslag (CA) die bij emigratie wordt opgelegd ter zake van onder meer lijfrenteaanspraken (ECLI:NL:HR:2017:1324). Uit deze antwoorden volgt dat het opleggen van een CA ter zake van lijfrenteaanspraken in bepaalde situaties in strijd is met de goede verdragstrouw. Deze prejudiciële beslissing van de Hoge Raad wordt met het wetsvoorstel ‘Belastingplan 2019’ van 18 september 2018 gecodificeerd.

 

Het ging om de vraag of Nederland bij emigratie een bedrag als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen door middel van een CA in de heffing mag betrekken in situaties dat een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting het heffingsrecht over de (al dan niet periodieke) lijfrente-inkomsten bij uitsluiting toewijst aan de woonstaat (exclusieve woonstaatheffing).

 

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de CA voor lijfrenten, zoals die op grond van de huidige wetgeving wordt opgelegd ingeval sprake is van een exclusieve woonstaatheffing, niet in strijd is met de goede verdragstrouw, behalve voor zover de CA ziet op uitgaven voor lijfrenteaanspraken die zijn gedaan in de periode vóór 1 januari 1992 of in de periode van 1 januari 2001 tot en met 15 juli 2009.

 

Het bij CA in de heffing betrekken van de hiervoor genoemde uitgaven is volgens de Hoge Raad in strijd met de goede verdragstrouw, omdat op basis van de in de betreffende perioden geldende wetgeving – ook ingeval sprake was van een exclusieve woonstaatheffing – de waarde in het economische verkeer van de lijfrente-aanspraak geheel of gedeeltelijk tot het inkomen werd gerekend.

 

De beslissing van de Hoge Raad leidt dus tot compartimentering van de grondslag die bij CA in de heffing wordt betrokken indien in deze grondslag mede uitgaven voor lijfrenteaanspraken zijn opgenomen die betrekking hebben op de genoemde perioden en sprake is van een exclusieve woonstaatheffing. Deze compartimentering wordt in dit voorstel van wet geregeld.

Informatie

 • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Internationaal, Pensioen Varia
 • Donderdag 20 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie