Brief Werkhervattingskas 2017 komt eind november

De Belastingdienst stuurt vanaf vrijdag 29 november de brieven Werkhervattingskas (Whk) 2017. Werkgevers ontvangen deze brief als zij werknemers in dienst hebben die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In deze brief staan de percentages voor de gedifferentieerde premies Whk die de werkgever nodig heeft voor de aangiften Loonheffingen 2017. De Belastingdienst stuurt eind 2016 aan elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies.

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat in 2017 uit twee premiecomponenten: een gedifferentieerde premie WGA en een gedifferentieerde premie ZW-flex. Voor kleine werkgevers gelden voor sectorale premies beide Whk-premiecomponenten. De premies per component zijn gelijk voor alle kleine werkgevers die behoren tot dezelfde sector. Grote werkgevers betalen twee op werkgeversniveau gedifferentieerde premies. Middelgrote werkgevers betalen twee premies die deels opgebouwd zijn uit een sectorale premie en deels uit een op werkgeversniveau gedifferentieerde premie. Bij de berekeningswijze van de twee gedifferentieerde premies voor een individuele werkgever is de werkgeversgrootte bepalend. Voor kleine werkgevers zijn de gedifferentieerde premies WGA en ZW-flex gelijk aan de sectorale premies voor deze premiecomponenten. Voor grote werkgevers is de gedifferentieerde premie gelijk aan de individuele premie. Voor middelgrote werkgevers wordt een gewogen gemiddelde bepaald van de sectorale premie en de individuele premie.

 • Grens grote/middelgrote werkgever 2016: 3.190.000 euro, 2017: 3.220.000 euro
 • Grens middelgrote/kleine werkgever 2016: 319.000 euro, 2017: 322.000 euro

WGA-totaal

 • Minimumpremie (grote werkgever) 2017: 0,11%
 • Maximumpremie (grote werkgever) 2017: 1,88%

ZW-flex

 • Minimumpremie (grote werkgever) 2016: 0,09% 2017: 0,08%
 • Maximumpremie (grote werkgever) 2016: 1,44% 2017: 1,40%

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Woensdag 30 november 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie