Brief Wiebes inzake toekomst pensioen DGA in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft op 1 juli een 3e brief gestuurd inzake oplossingsrichtingen inzake eigen beheer.

Wiebes biedt 2 opties: de OudedagsBestemmingsReserve (OBR) en het Oudedagsparen in Eigen Beheer (OEB). In beide gevallen mag de huidige fiscale reserve worden omgezet. Zijn voorkeur heeft de OEB, dat lijkt het meeste op pensioen. 

Kenmerken OBR:

-een vast % van het loon van de DGA (max. € 100.000 minus AOW-franchise) mag gedoteerd worden

-per jaar mag gekozen worden om te doteren, inhaal is niet mogelijk

-die rent niet op tot ingangsdatum

-het is geen verplichting, dat wordt het pas nadat het is omgezet in een lijfrente, dan rent het wel op met de marktrente (U-rendement)

-de lijfrente moet net als bij bancair sparen 20 jaar duren + de jaren voor de AOW-datum

-per jaar wordt er 1/20, 1/19, 1/18 uitgekeerd etc.

-dat mag vanuit eigen beheer of het mag afgestort worden

-bij overlijden gaan de resterende termijnen naar de partner/erfgenamen

-als het niet wordt omgezet in een lijfrente valt het vrij in de winst en moet naast Vpb 40% revisierente betaald

-de DGA is mede hoofdelijk aansprakelijk hiervoor

-er vindt wel een dividendtoets plaats, over de afgelopen 7 jaar, als het geld er t.z.t. niet is

-de dotatie cumuleert met lijfrente-aftrek extern en een pensioenregeling (beroepspensioenregeling)

-voor een nabstaandenlijfrente voor pensioendatum moet/kan een externe verzekering gesloten, ook deze cumuleert

-de Wet VPS (echtscheiding) is niet van toepassing

 Kenmerken OEB:

-dit is een soort beschikbare premie-lijfrenteregeling

-het is wel een verplichting voor de BV

-per jaar mag er of een vast % of een (nieuwe) staffel wordt toegezegd

-van het loon van de DGA (max. € 100.000 minus AOW-franchise)

-per jaar mag gekozen worden om mee te doen, inhaal is niet mogelijk

-deze rent wel op met de marktrente (U-rendement)

-de lijfrente moet net als bij bancair sparen 20 jaar duren + de jaren voor de AOW-datum

-per jaar wordt er 1/20, 1/19, 1/18 uitgekeerd etc.

-dat mag vanuit eigen beheer of het mag afgestort worden

-bij overlijden gaan de resterende termijnen naar de partner/erfgenamen, ook bij overlijden voor pensioendatum moet een lijfrente gaan lopen

-als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan is de aanspraak progressief belast + 20% revisierente

-er vindt wel een dividendtoets plaats op het moment van dividend uitkeren

-de OEB cumuleert met lijfrente-aftrek extern en een pensioenregeling (beroepspensioenregeling)

-voor een nabestaandenlijfrente voor pensioendatum moet/kan een externe verzekering gesloten, ook deze cumuleert

-de Wet VPS (echtscheiding) is niet van toepassing

 Algemeen:

-een DGA kan ook nog steeds gewoon zijn pensioen (dus loonbelasting) extern verzekeren, net als nu

-Wiebes wil dus de facto eigen beheer per 2016 verbieden, maar dat zal wel 2017 worden

-en wil ter voorkoming van een langdurig overgangsregime de huidige situatie uitfaseren: ik denk of in 5 jaar externe onderbrenging (o.b.v. de commerciële waarde) of verplicht omzetten in een OBR/OEB

-positie ex-partner blijft onbenoemd en zal voor veel complexiteit zorgen.

Commentaar: zie de Blog van Theo Gommer over de brief!

 

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Donderdag 2 juli 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas