Broker moet meewerken bij terugvraag buitenlandse bronbelasting

Het Kifid heeft op 7 januari 2021 (publicatie: 14 januari 2021) uitspraak gedaan in hoeverre een broker moet meewerken bij het terugvragen van buitenlandse bronbelasting.

Belanghebbende belegt via zijn broker in Franse aandelen. De broker betaalt het dividend op de aandelen aan belanghebbende uit. Hierop wordt 30% bronbelasting ingehouden.

Belanghebbende heeft de broker een formulier van de Franse Belastingdienst gestuurd met het verzoek om de ‘Verklaring van de uitbetalende inrichting’ in te vullen, zodat belanghebbende de helft van de ingehouden bronbelasting kan terugvragen. De broker heeft de verklaring echter niet ingevuld.

Belanghebbende vordert een schadevergoeding. Volgens belanghebbende maakt de broker het voor haar klanten onmogelijk om zelf hun recht te gaan halen in Frankrijk, zonder dat de broker hier transparant over is.

Het Kifid oordeelt dat de broker uit hoofde van redelijkheid en billijkheid, die mede de contractuele verhouding tussen belanghebbende en de broker beheersen, verplicht is het verzoek van belanghebbende in te willigen. Het voldoen aan het verzoek is volgens het Kifid niet te beschouwen als het verlenen van een fiscale dienst. Voor het voldoen aan het verzoek is derhalve geen fiscale kennis nodig. De vrees van de broker dat inwilliging van het verzoek verdere verplichtingen tot gevolg heeft, is niet gerechtvaardigd.

et Kifid beslist - ook in het beroep van de broker - dat de broker een bedrag aan belanghebbende dient te vergoeden.

Informatie

  • Beleggen, Fiscaal: Overig
  • Woensdag 20 januari 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas