CAP waarschuwt voor gevolgen aflopende levensloopregeling

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 5 februari jl. de V&A’s over levensloop aangevuld met onderstaande waarschuwingstekst:

Let op!
Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

In het ‘oude’ artikel 39d Wet LB was bepaald dat voor werknemers die op 31 december 2011 een aanspraak op grond van een levensloopregeling hadden, waarvan de waarde in het economische verkeer op die datum € 3.000 of meer bedroeg, onder voorwaarden konden blijven deelnemen aan de levensloopregeling. In het gewijzigde artikel 39d, lid 1 Wet LB is daaraan toegevoegd dat deze deelneming tot en met 31 oktober 2021 in stand kan blijven.

Daarnaast is artikel 39d Wet LB uitgebreid met lid 4, waarin wordt aangegeven dat als de waarde in het economische verkeer van de aanspraak niet vóór 1 november 2021 als loon in aanmerking is genomen, die waarde zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de werknemer of gewezen werknemer in aanmerking genomen, waarbij de uitvoerder (kredietinstelling, verzekeraar, de beheerder van een beleggingsinstelling) als inhoudingsplichtige aangemerkt.

De opname van levenslooptegoed wordt als loon uit een vroegere dienstbetrekking beschouwd als de werknemer aan het begin van het kalenderjaar waarin de opname plaatsvindt de leeftijd van 61 jaar had bereikt. In andere gevallen is de opname van het levenslooptegoed loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Als sprake is van loon uit een vroegere dienstbetrekking, zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Wel is de inkomensafhankelijke Zfw-bijdrage verschuldigd en er is geen arbeidskorting van toepassing. Als sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dan is de opname van het levenslooptegoed ook loon voor de werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet.

De V&A’s over de levensloopregeling zelf zijn verder niet gewijzigd.

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 8 februari 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas