CBS publiceert cijfers over ‘Witte Vlek’ pensioenen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler gepubliceerd. Daarbij is een splitsing gemaakt naar kenmerken van de persoon, de partner, het huishouden en werkgever. Uit deze tabellen, die betrekking hebben op het jaar 2019, blijkt de omvang van de witte vlek op pensioengebied. Het betreft werknemers zonder tweede pijler pensioenregeling via de werkgever. In de tabellen wordt ook een beeld geschetst van de tweede pijler pensioenaanspraken van zelfstandigen.

Actualiteit

Net als in 2018 becijfert het CBS de omvang van de witte vlek voor 2019 op 13%. In absolute cijfers is het aantal werknemers dat geen tweede pijler pensioen opbouwt echter toegenomen.

In 2020 presenteerde de Stichting van de Arbeid (STAR) het Aanvalsplan witte vlek om ervoor te zorgen dat meer werknemers pensioen gaan opbouwen. De hieruit voorvloeiende acties komen nog niet tot uitdrukking in de cijfers over 2019.

Op 8 februari 2021 publiceerde de Sociaal Economische Raad (SER) de Eerste voortgangsrapportage uitwerking ‘Aanvalsplan witte vlek’, waarin staat te lezen hoe de vlag erbij hangt. In dat kader worden ook de uitgevoerde initiatieven ter bestrijding, zoals de introductie van geenpensioen.nl, nader toegelicht.

Naar aanleiding van de publicatie van het CBS zijn vragen gesteld aan de nieuwe Pensioenminister.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Collectief Pensioen
  • Maandag 7 februari 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas