Column: Persoonlijk pensioen enige redding pensioenstelsel

De invulling van het nieuwe pensioenstelsel blijft uit. De complexiteit is blijkbaar – gezien de te verwachten impact op de arbeidsmarkt en de gevestigde orde – zó groot, dat er geen schot in zit. Maar, de wereld gaat verder. Er is dus maar één optie op dit moment, en dat is de verpersoonlijking van pensioen.

Zowel het CPB als ook bijvoorbeeld Netspar heeft verdere verpersoonlijking onderzocht. Het blijkt dat Nederland zwaar achterloopt op de rest van de wereld en dat maatwerk loont. Bovendien levert maatwerk meer op dan ’intergenerationele solidariteit’.

Levenslang

Verpersoonlijking kan zonder dat het huidige stelsel wordt aangepast. Wat moet Minister Koolmees dus doen? 50% van het opgebouwde pensioen hoeft niet aangewend te worden voor een levenslang pensioen. Wat kan dus?

1. Pensioen voor aankoop eigen woning/aflossing/financiering hypotheek, studie-/zorgverlof, sabbatical, of start eigen bedrijf, dus ook ’gedurende’ de opbouw.

2. Pensioen hoeft niet meer levenslang. 50% van het pensioen mag vanaf 5 jaar voor de AOW-datum uitgekeerd in 5 of 10 jaar. Dus ook vanaf pensioendatum in 5 of 10 jaar.

3. De AOW mag voor 50% ingaan, vanaf 5 jaar voor de reguliere datum.

4. Het pensioen mag verder gevariabiliseerd dan 100 : 75, namelijk 100 : 50. Dus 5 of 10 jaar hoog en daarna levenslang de helft.

5. 50% van het pensioen mag ook als lumpsum op pensioendatum opgenomen (tegen een aantrekkelijk vlaktaxtarief).

Of, of, of

Iedere uitvoerder moet met een app komen waarin dit makkelijk doorgerekend kan worden. Dat mag ook vanuit mijnpensioenoverzicht.nl. Het is dus niet ’én, én, én’, maar ’of, of, of’. Uiteindelijk blijft dan 50% van het pensioen behouden voor een levenslang pensioen, 50% van de inleg + rendement mag gebruikt voor verpersoonlijking. De AOW wordt geacht voldoende te zijn om van te leven, dus van AOW + 50% van een ’normaal’ pensioen kun je heel goed rondkomen.

Tot slot, voor alle sceptici: deze reactie kreeg ik van een lezer op een eerdere blog: „Ook werknemers zijn volwassen en kunnen zelf beslissen over hun pensioenpotje.” En zo is het.

Je mág namelijk kiezen, het hoeft niet. Maar het feit dat de hele wereld verpersoonlijkt, mag niet betekenen dat diegene die niet wil (of denk niet te kúnnen) kiezen, het de rest onthoudt! Pensioen blijft namelijk uitgesteld loon, míjn uitgestelde loon!

 

Informatie

 • Algemeen
 • Maandag 23 juli 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie