Commerciele waardering pensioen in geval van pensioen in eigen beheer

In een vorig artikel ben ik ingegaan op de fiscale waarderingsregels voor pensioen in eigen beheer. In dit artikel ga ik in op de berekening van de commerciële verplichting. Wat is de feitelijke waarde van het pensioen. Ander gezegd, hoeveel geld heb ik echt nodig om mijn pensioen vanuit eigen beheer te kunnen uitkeren.

Methode

De rekenmethode is een actuariële rekenmethode, waarbij gekozen kan worden uit koopsomwaardering en de premie koopsom waardering. Een toelichting op deze methodieken kunt u hier lezen.

Rekenrente

De rekenrente is de actuele marktrente. Daarbij hoeft geen minimum in acht te worden genomen.

Indexatie

Er dient rekening te worden gehouden met een toegezegde indexatie. Bij een open index pensioen kan de stijging worden verondersteld op 2%.

Sterfte

Uitgegaan mag worden van de meest recente sterftetafel met correcties en/of prognosetafels, toekomstige sterfteontwikkelingen en dergelijke correcties.

Partnerpensioen

Er dient naast de voorziening voor het uitgestelde partnerpensioen, ingaande na de pensioendatum, ook rekening te worden gehouden met het risico van vooroverlijden.

Kosten

Er dient rekening te worden gehouden met kosten. Denk hierbij aan kosten voor administratie, berekening en excasso.

Voorbeeld fiscaal versus commercieel

Een DGA geboren in 1960 heeft een pensioen opgebouwd in eigen beheer van € 10.000,- met een partnerpensioen van 70%. De fiscale voorziening is op basis van GBM/GBV 2004-2009 zonder correcties met een rekenrente van 4% en een uitgesteld partnerpensioen is € 77.680,-

De commerciële waarde wordt berekend op basis van de bovengenoemde uitgangspunten waarbij ik de marktrente veronderstel op 2,8% en de stijging van het pensioen is 2%. Dan is de commerciële waarde € 176.186,-.

Er is een fiscale waarde van 77.680,-. Er is echter veel meer geld nodig om straks het pensioen uit te kunnen keren. Dit dient uit eigen vermogen te worden betaald. Goed om te beseffen voordat de vennootschap besluit over te gaan tot bijvoorbeeld een dividend uitkering.

De vraag die zich op basis van dit rekenvoorbeeld direct aandient is de vraag of eigen beheer nog wel interessant is? Slechts over een deel van het benodigde kapitaal wordt een fiscaal voordeel genoten. Het restant dient immers te worden gefinancierd uit (reeds belast) eigen vermogen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 4 juni 2012

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas