Concept AMVB in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Op 8 januari 2021 is vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een concept AMVB ter consultatie aangeboden. Het gaat om een wijziging van het besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie. De internetconsultatie sluit op 21 januari.

Actualiteit

Ter uitvoering van de in november ingediende motie van Gijs van Dijk (PvdA) is de regering voornemens om het besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen zodanig aan te passen dat het mogelijk wordt voor pensioenfondsen in 2022 onder waarborgen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% kunnen indexeren. Dit kan nu pas vanaf 110%. De toeslagverlening mag niet meer bedragen dan overeenkomt met de verwachtingswaarde voor het prijs- of loonindexcijfer van het fonds voor het jaar 2022.

De regeling staat open voor fondsen die, naar verwachting, in de komende stelselherziening over zullen gaan tot collectieve waardeoverdracht om de bestaande pensioenaanspraken en pensioenrechten aan te wenden conform de vanwege de stelselherziening gewijzigde pensioenovereenkomsten. Deze fondsen moeten daarnaast ook de intentie hebben om voorafgaand aan de collectieve waardeoverdracht gebruik te maken van het aangepaste financieel toetsingskader voor de transitie. Zowel bij de collectieve waardeoverdracht als het gebruik maken van het aangepaste financieel toetsingskader voorafgaand aan deze collectieve waardeoverdracht is sprake zijn van een verwachting of intentie en kan nog geen sprake zijn van een (definitief) besluit.

De regeling is bedoeld als tijdelijke regeling voor de toeslagverlening in 2022. Daarom is in het concept besluit tevens vastgelegd dat de regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Collectief Pensioen, Pensioenakkoord
  • Maandag 17 januari 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas