Concept Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

Doel van de regeling

Het voorstel strekt tot het wegnemen van belemmeringen om pensioenkapitaal, dat is opgebouwd in het kader van een (arbeidsvoorwaardelijke) premie- of kapitaalovereenkomst om te zetten in een variabele, risicodragende pensioenuitkering. Aan deelnemers met een dergelijke pensioenovereenkomst kan hierdoor op de pensioendatum een keuze worden gegeven tussen een gegarandeerde maar relatief lage vaste uitkering en een hogere, maar risicodragende variabele pensioenuitkering. Een keuze voor een variabele pensioenuitkering biedt de mogelijkheid om ook na de pensioendatum te profiteren van hogere verwachte rendementen van beleggingen in zakelijke waarden. Dit leidt naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat en verbetert de kans op koopkrachtbehoud. Tegenover het hogere verwachte pensioenresultaat staat het risico op een verlaging van het pensioen bij tegenvallers in het beleggingsresultaat of een gestegen levensverwachting.

Het voorontwerp biedt de mogelijkheid dat mee- en tegenvallers in het beleggingsresultaat of bij de levensverwachting over maximaal 5 jaar worden gespreid. Verder mag het beleggingsrisico of het macro langlevenrisico collectief worden gedeeld met alle deelnemers binnen een toedelingskring, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Het voorstel bevat naast een wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ook wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964. Hiermee is beoogd de variabele uitkering in te passen in het bestaande fiscale kader.

Commentaar

Het is goed dat het wetsvoorstel er is en de mogelijkheid om na pensioendatum te kunnen doorbeleggen met pensioengeld. Waarom er een internetconsulatie nodig en waarom het allemaal zo ingewikkeld moet is wel mijn vraag.

Zo moeilijk is het niet. In de lijfrentesfeer kan het immers ook al. Gewoon op basis van verwacht rendement een uitkering vaststellen, daarna blijven doorbeleggen en na 5 jaar herijken. Dat doe je individueel of collectief. Juist omdat je risico neemt hoeft het niet zo nauwkeurig, dat is all in the game.

Dat nu ook PremiePensioenInstellingen (PPI's) pensioen in de  uitkeringsfase mogen aanbieden juich ik van harte toe!

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Zaterdag 11 juli 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie