Concept wijzigingsbesluit artikel 22 UB IB 2001

Op 14 oktober 2016 is het conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd. Deze wijziging maakt deel uit van een besluit tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten dat in werking zal treden op 1 januari 2017. De wijziging heeft betrekking op de in het artikel aangewezen administratieplichtigen.

Administratieplichtigen zijn gehouden bepaalde gegevens en inlichtingen aan de Belastingdienst te verstrekken, onder meer voor waar het gaat om voor levensverzekeringen en bancaire spaarproducten fiscaal-relevante items.

Aan de in het artikel opgenomen opsomming van administratieplichtigen worden met ingang van 1 januari 2017 toegevoegd de natura-uitvaartverzekeraars in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zij zijn daardoor voortaan ook gehouden de waarde in het economische verkeer aan het begin van het kalenderjaar te renseigneren van een recht als bedoeld in artikel 5.10, lid 1, onderdeel a Wet IB 2001 mits die waarde hoger is dan het bedrag van de vrijstellingsgrens, genoemd in dat onderdeel (2016: € 6.956 / 2017: € 6.977).

Daarnaast zijn in dit concept wijzigingsbesluit enkele wijzigingen opgenomen in verband met het wijzigen van de terminologie inzake lijfrenterekeningen als gevolg van het opnemen van beleggingsondernemingen in de zin van de Wft als toegelaten aanbieders voor lijfrenteproducten.

Informatie

  • Algemeen, Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Kapitaalverzekeringen, Pensioen Algemeen
  • Zaterdag 22 oktober 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas