Contractverlenging en pensioenregeling verandert niet: wel instemmingsplichtig

Pensioencontracten worden voor een beperkte duur (meestal 5 jaar) afgesloten met een pensioenuitvoerder. Als de pensioenuitvoerder het contract verlengt en er veranderd niets is er dan toch instemming van de Ondernemingsraad nodig?

Ja.

Sinds de aanpassing in de WOR van 2016 moet de werkgever instemming vragen voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van de regeling op grond van een pensioenovereenkomst (WOR Art 27.1.A). Ook (WOR Art 27.7) als de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement wijzigt dient instemming verkregen te worden.

Als er niets veranderd kan snel overeenstemming met de werkgever worden overeengekomen. Maar vaak veranderd er wel iets en wordt dit gepresenteerd als een kleine aanpassing. Extra attentie hiervoor!

Het instemmingsverzoek is wel een mooi moment voor de ondernemingsraad om na te gaan of de pensioenregeling nog wel past bij de onderneming en de werknemers en of de verwachte pensioenuitkomsten in de buurt komen bij wat de bedoeling van het pensioen is.

Twee in het oog springende tegenvallers zijn de volgende:

 • Lage of geen indexaties van de pensioenen. Hierdoor vindt uitholling van de pensioenen door inflatie plaats;
 • De ontwikkeling van het beschikbare premiepensioen. Zeker als er sprake is van de veel gebruikte leeftijdsafhankelijke premiestaffel die gebaseerd is op een te behalen constant rendement van 4%. Deze geeft pensioenuitkomsten die niet in de buurt komen en ook niet gaan komen van wat wij in Nederland een normaal pensioen (70%) vinden. Ook de 3% staffel zal vrij lage pensioenuitkomsten geven vandaar dat een staffel die is gebaseerd op de huidige rekenrente is toegestaan. Goed om hier eens naar te kijken.

Informatie

 • Verzekeringstechniek, Civieljuridische Aspecten, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 6 april 2017

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas