Coördinatie sociale zekerheidsstelsels

Het betreft een overgangsbepaling die ertoe strekt de situatie te regelen waarin een persoon ten gevolge van de inwerkingtreding van EU Vo. 883/2004 op 1 mei 2010 onderworpen is aan de wetgeving van een andere lidstaat dan die aan de wetgeving waarvan hij op grond van de vroegere EU Vo. 1408/71 onderworpen was.

De onderhavige zaak betreft een verzoek van de Cour du travail de Liège (arbeidshof Luik, België) om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 87, lid 8, EU Vo. 883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels. Het gaat om een overgangsbepaling die ertoe strekt de situatie te regelen waarin een persoon ten gevolge van de inwerkingtreding van EU Vo. 883/2004 op 1 mei 2010 onderworpen is aan de wetgeving van een andere lidstaat dan die aan de wetgeving waarvan hij op grond van de vroegere EU Vo. 1408/71 onderworpen was. Met zijn verzoek om een prejudiciële beslissing wil de verwijzende rechter vernemen of artikel 87, lid 8, EU Vo. 883/2004 van toepassing is op een geval zoals de voor hem aanhangige zaak, waarin een persoon, te weten X, die bij de inwerkingtreding van EU Vo. 883/2004 in een lidstaat (Luxemburg) werkzaamheden in loondienst verrichtte en in een andere lidstaat (België) werkzaamheden anders dan in loondienst verrichtte, aan de wetgeving van twee lidstaten onderworpen was.
Volgens A-G Pitruzzella is dat niet het geval. Hieruit volgt dat X niet verplicht was de in artikel 87, lid 8, EU Vo. 883/2004 bedoelde aanvraag in te dienen om vanaf 1 mei 2010 uitsluitend onderworpen te zijn aan het op grond van EU Vo. 883/2004 aangewezen recht, te weten het op grond van artikel 13, lid 3, van deze verordening toepasselijke Luxemburgse recht.


Informatie

  • Sociale zekerheid
  • Donderdag 28 februari 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas