Coronavirus en levensverwachting

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de levensverwachting is in 2019 toegenomen met 4 maanden tot 80,5 jaar voor mannen, en met 3 maanden tot 83,6 jaar voor vrouwen.

Het zal niemand verbazen dat de hogere sterfte in 2020 als gevolg van het coronavirus effect kan hebben op de levensverwachting en daarmee op de AOW- en pensioenleeftijd.

Uit onderzoek van het CBS komt naar voren dat, afhankelijk van de sterfte in de rest van 2020 de levensverwachting in 2020 gelijk blijft of zal dalen.

In de weken 11 t/m 19 van dit jaar zijn als gevolg van de corona-uitbraak ongeveer 9.000 mensen meer overleden dan gemiddeld. Wat het precieze effect van deze hogere sterfte op de levensverwachting in 2020 is nog niet bekend. Daarvoor moet de ontwikkeling van de sterfte voor de rest van het jaar worden afgewacht. Daarvoor heeft het CBS diverse scenario’s doorgerekend.

In het meest gunstige geval, waarin de hogere sterfte in het voorjaar wordt gecompenseerd door een lagere sterfte in het najaar, zal de levensverwachting in 2020 ongeveer hetzelfde zijn als in 2019. Is echter sprake van een toename van de sterfte in de laatste maanden; en daar lijkt het wel op, dan zal de levensverwachting met enkele maanden dalen. In het meest ongunstige geval, als er een tweede golf komt met twee keer zo veel sterfte als de eerste golf, zal de levensverwachting mogelijk met ongeveer een jaar dalen naar het niveau van 2010.

De raming voor de ontwikkeling van de levensverwachting is overigens niet gebaseerd op cijfers van alleen 2020, maar het gaat om een meerjarige trend.

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) pleit voor een verlaging van de AOW-leeftijd als de levensverwachting afneemt. Een daling van de AOW-leeftijd is nu in de wetgeving niet voorzien. Er is slechts sprake van al dan niet verhogen van de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 12 oktober 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas