CPB: Aanvullende analyses toekomst pensioenstelsel

Het CPB heeft op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid meerdere, vooral ook ongunstige, scenario's doorgerekend op basis van de diverse SER-varianten, en ook de plannen van een aantal jongeren organisaties.

Ze heeft daarbij gekeken naar invloeden van hoge inflatie, langdurige lage rente en volatiele aandelenkoersen. De conclusie is dat het pensioenresultaat (nogal) wordt beinvloed door deze elementen, waarbij een voordeel in het ene systeem een voordeel voor ouderen oplevert en dus een nadeel voor jongeren en vice versa. Geen systeem springt er dus wat mij betreft bovenuit.

Met betrekking tot de analyse van de plannen van de jongeren organisaties valt op dat het CPB zeer sceptisch is over alles wat met keuzevrijheid en marktwerking te maken heeft. Haar conclusies over ervaringen in overige (Europese) landen deel ik dan ook niet. Er moet eerst sprake zijn ván marktwerking, wil de markt haar voordeel daarmee kunnen doen. Ook de opmerking over pensioen als 'een complex product' moet dan toch tot de conclusie leiden dat pensioen dus eerst maar eens wat minder complex gemaakt moet worden. Dat kan alleen als het als een meer 'bancair' product wordt gezien.

Ik ben van mening dat het CPB volstrekt voorbij gaat aan het 'sentiment' dat leeft in de maatschappij, en teveel vast houdt aan het nut en de noodzaak van verplichtstelling, collectiviteit en solidariteit. Hoezeer ook niet 'bewezen' kan worden, ook niet in haar eigen eerdere studies,  dat deze uitgangspunten substantieel meer pensioen oplevert - en dan voor iedereen - dan een meer individueel systeem. Het lijkt wel op koudwatervrees. Daarnaast zijn bepaalde keuzes niet in 'getallen' te vangen.

In de notitie staan verder (te) veel 'open deuren'. Een opmerking als: "Het creëren van een goed werkende markt bij vrije keuze van pensioenuitvoerder is uitdagend en vereist veel van diverse partijen.", is daar een van.

Ook deze notitie voegt mijns inziens te weinig toe aan de hele pensioendiscussie. Als er een ideaal systeem zou zijn, dan hadden we dan wel uitgedacht. Het is nu eenmaal keuzes maken. Zolang deze niet helder zijn, voegen dit soort notities weinig toe. Dat de te maken keuzes politiek zijn en dus wel degelijk ook subjectief zijn en gebaseerd op een mening mag ook bekend zijn. Het CPB geeft in deze notitie teveel haar mening en mag zich wat mij betreft beperken tot echt objectief - kwantitatieve - analyses.

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 22 juli 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie