CRvB: Wet uniformering loonbegrip. Bijtelling privégebruik auto. Verrekening met uitkering. Geen ongerechtvaardigde inbreuk op het eigendomsrecht

Aan een werknemer is een personenauto ter beschikking gesteld. Daarnaast geniet hij een WAO-uitkering. Na 1 januari 2013 (ingangsdatum Wet uniformering loonbegrip) wordt de fiscale bijtelling voor het privégebruik van een personenauto als een bestanddeel van het inkomen in mindering gebracht op zijn WAO-uitkering. De vraag is of dit in strijd is met artikel 1 van het eerste protocol van het EVRM. De Centrale Raad van Beroep beantwoordt deze vraag ontkennend. De wetgever heeft een ruime beoordelingsmarge en evenmin is in het concrete geval van de werknemer/uitkeringsgerechtigde sprake van een onevenredig zware last.

Informatie

 • Fiscale Aspecten, De gewone werknemer, Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 31 maart 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie