Dagloonbesluit strijdig met principes WW

Het UWV moet de WW uitkering herstellen en mag niet wachten tot de op 1 januari 2017 ingaande reparatie (Rechtbank Oost-Brabant 17/03/2016, SHE 15/3097 T). Sinds 1 juli 2015 ontvangen starters, flexwerkers en herintreders een lagere WW uitkering omdat ook niet gewerkte dagen meetellen in de berekening van het dagloon. Een WW gerechtigde had in het refertejaar 8,5 maand gewerkt. Volgens de Rechtbank was toepassing van art. 5, lid 1 van het Dagloonbesluit in strijd met het loondervings- en verzekeringsprincipe van de WW. In de brief van 27 november 2015 van minister Asscher aan de Tweede Kamer over evaluatie van de WWZ ziet de Rechtbank een bevestiging van haar oordeel. De minister wil het Dagloonbesluit pas per 1 januari 2017 wijzigen en niet zeker is of dat ook met terugwerkende kracht gebeurt. Dit doet niet af aan het oordeel van de Rechtbank. Het UWV is gehouden de wet- en regelgeving uit te voeren, behalve als dit in strijd is met het recht.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Woensdag 31 augustus 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie