Dat uitspraken op bezwaar tegen A1 verklaring zijn vernietigd, maakt niet dat deze verklaring zelf ook is vernietigd

X is een Rijnvarende. Hij is werkzaam op een schip dat in Duitsland geregistreerd is, maar voor een Cypriotische (A) en Liechtensteinse (B) werkgever. De SVB heeft aan X een A1 verklaring afgegeven voor de jaren 2013 en 2014. Ten aanzien van het dienstverband tussen X en A is op grond van deze A1 verklaring de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing in de jaren 2013 en 2014. In verband met deze verklaring heeft de Belastingdienst aan X voor de IB/PVV over het jaar 2013 geen vrijstelling voor de premie volksverzekeringen verleend. X heeft echter bezwaar gemaakt tegen de A1 verklaring. De uitspraak op dit bezwaar is inmiddels vernietigd door de CRvB, maar dat zegt nog niets over de rechtsgeldigheid van het primaire besluit, de A1 verklaring. Deze is tot op heden nog niet ingetrokken of vernietigd. De Belastingdienst heeft wel toegezegd dat wanneer dit alsnog gebeurt, zij ambtshalve de gevraagde vrijstelling premie volksverzekeringen zal verlenen. De Rechtbank ziet geen reden de afgegeven A1 verklaring onverbindend te achten voor de Belastingdienst. Dat betekent dat tot op heden terecht geen vrijstelling premie volksverzekeringen is verleend. Verder meent X recht te hebben op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Ook met deze beroepsgrond heeft hij geen succes. Nederland heeft geen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met Cyprus of Liechtenstein gesloten en er wordt niet voldaan aan de voorwaarden van art. 38, lid 1 of 2, AWR (Rechtbank Noord-Holland 7 maart 2018, nr. 16/3797).

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Donderdag 5 april 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie