Data-analyse wijst uit: mensen hebben wél interesse in hun leven van later

Het kabinet heeft individuele keuzevrijheid over pensioen hoog in het vaandel staan. Maar de praktijk wijst uit dat werknemers niet of nauwelijks gebruikmaken van bestaande keuzemogelijkheden. Waarom? Werknemers denken vaak dat ze niet de juiste keuzes kunnen maken. En dus kiezen ze maar niets. Dit fenomeen wordt ook wel ‘loss aversion’ genoemd. De interesse voor het eigen pensioen lijkt hierdoor laag. Toch bewijst een data-analyse van het gedrag van onze pensioenklanten het tegendeel. Daarom pleit ik ervoor om de keuzevrijheid af te bakenen en in pensioencommunicatie het leven van later naar nu te halen. Laat met speelse communicatie zien aan welke knoppen de werknemer zelf kan draaien.

Het kabinet kiest voor het individu
Het kabinet wil het pensioenstelsel hervormen. Elke werknemer krijgt een persoonlijk pensioenvermogen. De collectieve risicodeling blijft maar de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. In het regeerakkoord las ik dat er individuele pensioenspaarpotten moeten komen. Hoe dat moet ligt op het bordje van de sociale partners. Is méér keuzevrijheid écht het ei van Columbus? Werknemers hebben al langer een bepaalde mate van keuzevrijheid maar we zien dat de huidige vorm van communicatie mensen niet snel in beweging brengt.

Pensioencommunicatie omgooien
We hebben het er al vaak over, maar nu is het echt tijd om het roer om te gooien. De pensioencommunicatie moet eigentijdser, zodat consumenten hun keuzes begrijpen én tot actie overgaan. Data analyse wijst er op dat 1 op de drie van onze klanten op onze uitnodiging wel degelijk zijn te motiveren om een kijkje te nemen wat hun mogelijkheden zijn. We zien daarbij dat hoe dichter mensen tegen hun pensioendatum aanzitten, des te meer er wordt gekozen. Urgentie is blijkbaar ook een belangrijke driver om beslissingen te gaan nemen, zo blijkt ook al uit eerder onderzoek.

Haal het leven van later naar nu
Laat in kleine stappen zien wat er nu nodig is, om het leven van later te leven. En stop met het bombardement aan jargon en getallen in de pensioencommunicatie. Dan ben ik ervan overtuigd dat mensen hun keuzemogelijkheden niet alleen begrijpen, maar er ook goed geïnformeerd naar handelen.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen, Pensioencommunicatie
 • Dinsdag 16 januari 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie