De 8 voordelen van robotiseren

Gemak, ontzorging en besparing van tijd. Zomaar wat voordelen van het robotiseren van berekeningen. In deze blog aandacht voor het hoe en waarom van robotiseren en de voordelen die het jou kan opleveren.

Actualiteit

Zoals ik in eerdere blogs (Waardering pensioen in eigen beheer en Eigen beheer nog een uitstekend verdienmodel) al heb beschreven, zijn er ondanks het feit dat de pensioenen in eigen beheer zijn uitgefaseerd, nog tal van adviesberekeningen te maken de komende jaren. Denk hierbij aan het al dan niet ingegane (premievrije) pensioen, de ODV maar uiteraard ook (loon)stamrechten en (gerichte) lijfrenten.

Premievrij pensioen

Alhoewel de tijd van ingewikkelde pensioenberekeningen met Witteveen- en VPL-excedenten dus nagenoeg geheel achter ons ligt, is het uiteraard wel zaak dat de premievrij gemaakte pensioenaanspraken jaarlijks actuarieel dienen te worden gewaardeerd. Dit geldt zowel voor de uitkeringsfase als voor de uitkerende fase.

Zowel in de uitstelfase als in de uitkeringsfase geldt dat als de jaarlijkse pensioenuitkering eenmaal vaststaat en ook de indexatie bekend is, een dergelijke jaarlijkse berekening zich bij uitstek leent om te worden gerobotiseerd. Jaarlijks zonder er naar om te hoeven kijken automatisch de juiste waardering met de gewenste of meest recente grondslagen: fiscaal, commercieel en RJ! 

Stamrechten

Ook gouden handdrukken, (stakings-/FOR-)lijfrenten en stamrechten dienen, wanneer de hoogte van de uitkering is vastgesteld, jaarlijks actuarieel te worden gewaardeerd. Aangezien voor dergelijke berekeningen vervolgens eigenlijk alleen nog de berekeningsdatum en de actuariële grondslagen wijzigingen, zijn ook deze zeer geschikt om te robotiseren. En dat geldt ook voor ODV- en gerichte lijfrenteberekeningen alhoewel deze natuurlijk niet actuarieel maar toch wel met een bepaalde rentevoet berekend dienen te worden.

Robotiseren, wat is dat eigenlijk?

Hoewel het automatiseren van processen en repeterende handmatige handelingen inmiddels 'gemeengoed' zijn binnen de branche, krijgen wij toch nog regelmatig te horen dat dit voor pensioen-, odv- en stamrechtberekeningen niet op zou gaan. Er valt immers niet zo veel tijd te besparen, is dan het argument.

Maar is dat wel zo? Ondanks het feit dat de jaarlijkse (pensioen)berekening sec inderdaad niet veel tijd hoeft te kosten, moet je toch elke keer weer even het dossier erbij zoeken, de instellingen en grondslagen aanpassen, de berekening maken, de berekening (laten) controleren, belangrijke adviesmomenten agenderen, het rapport genereren, de resultaten doorgeven, enzovoorts, enzovoorts………Tel al die handelingen bij elkaar op en je zult tot de conclusie komen dat je jaarlijks al gauw 25 tot 30 minuten per dossier kwijt bent.

Bovendien is alle informatie vaak decentraal vastgelegd, ontbreekt een (bepaalde) vorm van uniformiteit in de berekeningen én - misschien wel de belangrijkste – is er geen borging van kennis. Kortom: tijd om te robotiseren.

100% grip op input en resultaten

Een van de belangrijkste aspecten van robotiseren van adviesberekeningen is dat je100% grip op de input en de resultaten houdt. Daarom heb je bij het robotiseren op ieder gewenst moment inzage in de uitgangspunten van de berekeningen, kun je de berekeningen op ieder gewenst moment aanpassen en altijd controleren op juistheid. Kortom, je behoudt exact dezelfde grip als bij handmatige berekeningen, maar dan met de voordelen van robotiseren.

Gemak, ontzorging, besparing van tijd en borging van kennis

De BMW-robot en ODV-robot zijn er volledig op gericht om het jou zo gemakkelijk mogelijk te maken, zonder in te boeten aan kwaliteit en juistheid van de berekeningen. Naast dit gemak en volledige ontzorging realiseert het robotiseren van berekeningen tot 90% tijdsbesparing. Je verhoogt hiermee niet alleen je marge, maar je kunt de nieuw beschikbare tijd tevens inzetten voor andere declarabele werkzaamheden. Daarnaast leg je door dossiers te robotiseren ook de kennis van het dossier vast, hetgeen een perfecte borging biedt. Er gaat immers niets van de in het dossier aanwezige kennis verloren.

Meerdere methodieken van robotiseren

Omdat geen enkel dossier hetzelfde is, kun je per dossier de functie Robotiseren activeren en de  methodiek van robotiseren instellen.  Zo kun je robotiseren op basis van de meest actuele grondslagen die wij jaarlijks voor je onderhouden, maar kun je ook kiezen voor robotiseren op basis van aangepaste grondslagen. Daarnaast is het mogelijk om de robotisering van de waardering en verloning te splitsen, zodat je tijdig over de hoogte van de uitkeringsbedragen voor de verloning beschikt.

Automatische overgangen en adviessignalen

Ook bij de overgang van de uitstel- naar de uitkeringsfase wordt je gemak geboden. De robot verzorgt namelijk automatisch de overgang van de ene naar de andere fase. Adviessignalen hebben je dan al geïnformeerd dat deze overgang aanstaande was. Een nieuw adviessignaal informeert je dat de overgang heeft plaatsgevonden en dat de robot is overgeschakeld naar het (voortaan) berekenen van de uitkeringsbedragen. Kan er geen automatische overgang plaatsvinden, zoals bij de overgang van een gerichte lijfrente naar een zuivere lijfrente, dan wordt je binnen de adviessignalen geadviseerd om een vervolgdossier aan te maken.

Naast bovenstaande signaal, beschikt de robotisering over nog veel meer signalen. Zoals signalen voor naderende einddata, naderende ingangsdata, naderende AOW-leeftijd, naderende pensioenleeftijd, naderend einde van wettelijke termijnen en andere belangrijke adviesmomenten.

Adviestrail

Middels functie Next worden bij het robotiseren automatisch vervolgdossiers aangemaakt, waarin de nieuwe berekeningen worden uitgevoerd. Zo wordt een volledige adviestrail opgebouwd en kan eenvoudig worden teruggekeken in historische dossiers. Inclusief bijbehorende rapporten en signalen. Er gaat dus geen kennis uit het dossier verloren! 

Downloads berekeningsresultaten en rapporten

Hoewel tijdsbesteding voor het verwerken van de berekeningsresultaten over het algemeen wordt toegekend aan de jaarrekening en/of de verloning, kan ook daarop veel tijd bespaard worden. Tijdens de Robot-run worden namelijk alle relevante berekeningsresultaten toegevoegd aan handige Excel overzichten voor een vlotte verwerking van de resultaten. Uiteraard worden tijdens de Robot-run ook de rapporten gegenereerd, die je indien gewenst per stuk of in bulk kunt downloaden.

Robotiseren stopzetten bij einde looptijd

Om te voorkomen dat vergeten wordt om aan het einde van de looptijd bij gerobotiseerde-dossiers de robotisering te deactiveren, wordt dit automatisch uitgevoerd tijdens de Robot-run. Dit betekent dat aan de hand van speciale checks wordt gecontroleerd of de robotisering uitgezet dient te worden. Hiervan wordt je op de hoogte gesteld via de Adviessignalen, waarin eventuele vervolgacties voor het betreffende dossier zijn opgenomen.

API

Wil je tenslotte over de volledige breedte tijdsparing doorvoeren of de Adviessignalen koppelen aan eigen systemen, dan kun je een koppeling maken via onze API. Met de API heb je de mogelijkheid om klantgegevens te koppelen, berekeningsresultaten in te lezen, adviessignalen op te halen en rapporten weg te schrijven naar je eigen digitale archieven.

Kortom, met alles wat je door de robotisering uit handen wordt genomen en alle extra functionaliteit die je wordt geboden, is robotisering veel meer dan zomaar een tijdsbesparing. Robotiseren biedt namelijk gemak, ontzorgt, is marge verhogend én tijdbesparend.

Meer weten?
Wil je meer weten over onze programma’s zoals Benaderde Marktwaarde, schrijf je dan in voor een van onze workshops:

Tijdens deze online workshops geven we op een praktische en interactieve manier
invulling aan alle functionaliteiten en signalen die de software applicatie kan bieden.

 
Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie. 

Informatie

  • DGA Pensioen & ODV, Lijfrente, Loonstamrecht
  • Donderdag 25 november 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas