De AOW-franchise uitgelegd

Het meest onbegrepen in pensioen is wel de AOW-franchise. In dit artikel een uitleg.

Pensioen is een aanvulling op de AOW. Om die reden heeft de overheid gesteld dat je rekening moet houden met die AOW. Dat gebeurt door het hanteren van een AOW-franchise. De AOW-franchise is een drempelbedrag.

Betekenis

Ik heb in wat online woordenboeken gezocht naar een definitie. Ik kwam onder andere de volgende definitie tegen en deze vind ik persoonlijk wel mooi.

fran - chi - se [frã` sjiez ` (Frans) de -woord (vrouwelijk) 1 benedengrens van de aansprakelijkheid van de assuradeur; 2 gedeelte van het (ambtenaren)salaris waarover geen premie wordt betaald '
Gevonden op www.woorden.org/woord/franchise

De franchise mag niet worden verward met franchise [frénsjaiz], een methode van zakendoen waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever) die de franchisenemer het recht geeft om tegen betaling een zaak met die handelsnaam te exploiteren. Dit wordt veel gedaan bij supermarktketens en fastfoodrestaurants zoals McDonald's.

Waarom een franchise

Pensioen is een aanvulling op de AOW. Om die reden heeft de overheid gesteld dat je rekening moet houden met die AOW. Dat gebeurt door het hanteren van een AOW-franchise. De AOW-franchise is een drempelbedrag. Over dat deel van je salaris hoef je geen pensioen op te bouwen, want je krijgt al AOW.

Het ambitieniveau in onze pensioenwetgeving is 70%. Pensioen is dus 70% van je salaris. Die 70% is inclusief de AOW. Over een deel van je salaris hoef je dus geen pensioen op te bouwen. De AOW is 70% van het deel van je salaris waar je geen pensioen over op bouwt. Omgekeerd, het deel van je salaris waar je geen pensioen over hoeft op te bouwen is dus 100%/70% van de AOW.

De AOW franchise is dus 100%/70% (= 10/7) van de AOW uitkering.

Wie bepaalt de hoogte?

Nu is de vraag met welke AOW je rekening houdt bij de berekening. Ga je uit van het tweeverdienersmodel, dan reken je met een AOW van ongeveer € 8.500. De franchise is dan ongeveer € 12.000.

Ga je uit van een alleenstaande werknemer, dan reken je met een AOW van ongeveer € 12.000. De franchise is dan ongeveer €17.000.

Ga je echter uit van een kostwinner, dan reken je met een totale AOW van ongeveer €17.000 en is de franchise ongeveer € 24.000.

Kijken we naar de arbeidsmarkt in de jaren 70 en 80 in Nederland, dan is het verklaarbaar dat destijds vaak werd gerekend met het kostwinnersmodel. De afgelopen decennia is dat aan het veranderen en zie je de AOW-franchises langzaam dalen naar een niveau van op dit moment gemiddeld ongeveer €13.500.

De AOW-franchise wordt vastgesteld in het overleg tussen werkgever en werknemers. Dat kan dus het CAO-overleg zijn, maar bij kleinere ondernemingen kan dat het overleg zijn met bijvoorbeeld de ondernemingsraad.

Zie ook:
Overzicht AOW-franchise per jaar

Pensioengevend salaris

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 8 november 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas