De AOW uitgelegd

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen voor mensen van 65 jaar of ouder. De AOW wordt opgebouwd vanaf 15 jaar. De AOW bouw je dus op in 50 jaar. Ook kent de AOW een toeslag voor partners jonger dan 65 jaar, die lage eigen inkomsten of helemaal geen inkomsten hebben.

De hoogte van de AOW, hangt af van het aantal jaren dat iemand verzekerd is geweest voor de AOW, van de woonsituatie en van de leeftijd van de eventuele partner.

De meeste mensen die in Nederland wonen of werken, zijn verzekerd voor de AOW. Voor ieder jaar dat je verzekerd bent krijg 2% van de AOW. Iemand krijgt een volledige AOW-uitkering als hij of zijn vanaf de 15e tot de 65e verjaardag verzekerd is geweest. Voor ieder niet-verzekerd jaar wordt de AOW-uitkering gekort met 2%. Als iemand na het 15e jaar naar Nederland is gekomen, dan kan hij of zij de jaren waarvoor geen pensioen is opgebouwd aanvullen. Er kan alsnog premie worden betaald voor de ontbrekende jaren. Dit heet inkoop.

Behalve van het aantal jaren dat iemand verzekerd is geweest, is de hoogte van het AOW-pensioen ook afhankelijk van de woonsituatie. De AOW kent pensioenbedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden.

De uitkering voor een alleenstaande is gebaseerd op 70% van het netto minimumloon, voor alleenstaande ouders op 90% van het netto minimumloon en voor gehuwden 2* 50% van het netto minimumloon.

Voor de actuele bedragen verwijs ik graag naar Sociale Verzekeringsbank

De AOW maakt geen verschil tussen gehuwden, mensen met een geregistreerd partnerschap en ongehuwden die samenwonen (een gezamenlijke huishouding met iemand anders voeren).

Als iemand 65 jaar is, maar de partner nog niet, krijgt de partner nog geen AOW-uitkering. Dan ontvangt de AOW-gerechtigde een toeslag tot het moment dat de partner ook 65 jaar wordt.Het kan echter zijn dat de partner inkomsten heeft omdat hij of zij werkt of vervroegd met pensioen is. Deze inkomsten trekt de SVB van de toeslag af.    Loon en andere inkomsten uit arbeid trekt SVB gedeeltelijk van de toeslag af. Inkomsten in verband met arbeid, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een vervroegd pensioen worden volledig afgetrokken.

De toeslag vervalt in 2015. Lees in dit kader ook het artikel over het AOW-gat

De AOW is een voorziening van de overheid bij ouderdom. Het is de basis van het pensioen bij ouderdom en bevindt zich dus in de eerste pijler. Een overzicht van de drie pijlers is hier te vinden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 22 december 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas