De CRvB acht niet zondermeer een dienstbetrekking tussen (ex)echtgenoten afwezig

X verrichtte arbeid als administratief medewerkster in de BV van haar ex-echtgenoot. De arbeidsverhouding werd opgezegd wegens een conflict tussen de ex-echtgenoten. X vroeg een WW-uitkering aan bij het UWV. Het UWV wees het verzoek af. X ging in beroep bij Rechtbank Den Haag. Het beroep werd niet gegrond verklaard. De Rechtbank overwoog dat onvoldoende sprake was van een gezagsverhouding om een privaatrechtelijke dienstbetrekking aan te nemen en dat op grond van het Besluit aanwijzing gevallen waarin de arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd, de overheersende familierelatie eraan in de weg stond dat de arbeidsverhouding als dienstbetrekking werd gezien. X ging in hoger beroep. De CRvB hanteerde niet als uitgangspunt dat tussen (ex)echtgenoten in de regel een gezagsverhouding ontbreekt. Alle omstandigheden van het concrete geval die van belang waren voor het al dan niet bestaan van een gezagsverhouding nam de CRvB in de beoordeling mee. De familierelatie was wel een element in die beoordeling, maar niet het beslissende.

Deze benadering van de CRvB leidde overigens niet tot een andere uitkomst. De rechter besliste dat X een dienstbetrekking niet aannemelijk had gemaakt, omdat:

 • Functie-inhoud, loon, werktijden en vakantie niet waren vastgelegd en over het loon geen premies werknemersverzekering waren afgedragen.
 • X normaliter het loon per maand kreeg uitbetaald, maar als er geen genoeg geld was de andere werknemers vóór gingen.
 • Het feit dat X, op basis van het echtscheidingsconvenant, recht had op de helft van de aandelen in de BV.

De CRvB (28 april 2016 nr. 14/1066) stelde X in het ongelijk.

Informatie

 • De gewone werknemer, Sociale Zekerheid, De directeur-grootaandeelhouder, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 15 juli 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas