De CRvB acht niet zondermeer een dienstbetrekking tussen (ex)echtgenoten afwezig

X verrichtte arbeid als administratief medewerkster in de BV van haar ex-echtgenoot. De arbeidsverhouding werd opgezegd wegens een conflict tussen de ex-echtgenoten. X vroeg een WW-uitkering aan bij het UWV. Het UWV wees het verzoek af. X ging in beroep bij Rechtbank Den Haag. Het beroep werd niet gegrond verklaard. De Rechtbank overwoog dat onvoldoende sprake was van een gezagsverhouding om een privaatrechtelijke dienstbetrekking aan te nemen en dat op grond van het Besluit aanwijzing gevallen waarin de arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd, de overheersende familierelatie eraan in de weg stond dat de arbeidsverhouding als dienstbetrekking werd gezien. X ging in hoger beroep. De CRvB hanteerde niet als uitgangspunt dat tussen (ex)echtgenoten in de regel een gezagsverhouding ontbreekt. Alle omstandigheden van het concrete geval die van belang waren voor het al dan niet bestaan van een gezagsverhouding nam de CRvB in de beoordeling mee. De familierelatie was wel een element in die beoordeling, maar niet het beslissende.

Deze benadering van de CRvB leidde overigens niet tot een andere uitkomst. De rechter besliste dat X een dienstbetrekking niet aannemelijk had gemaakt, omdat:

 • Functie-inhoud, loon, werktijden en vakantie niet waren vastgelegd en over het loon geen premies werknemersverzekering waren afgedragen.
 • X normaliter het loon per maand kreeg uitbetaald, maar als er geen genoeg geld was de andere werknemers vóór gingen.
 • Het feit dat X, op basis van het echtscheidingsconvenant, recht had op de helft van de aandelen in de BV.

De CRvB (28 april 2016 nr. 14/1066) stelde X in het ongelijk.

Informatie

 • De gewone werknemer, Sociale Zekerheid, De directeur-grootaandeelhouder, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 15 juli 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie