De eigen bijdrage van de werknemer, het blijft lastig

Een beetje knappe pensioenregeling kost al snel 10 tot 13% van de loonsom. Vandaar dat veel werkgevers ervoor kiezen om de deelnemers een gedeelte van deze premie te laten betalen middels de inhouding van een eigen bijdrage op het loon. Deze werknemersbijdrage levert in de praktijk de nodige discussies op. Zeker als het gaat om een beschikbare premieregeling.

Bij een salaris-diensttijd regeling (eindloon of middelloon) bouwt de deelnemer een gegarandeerd pensioen op per gewerkt dienstjaar. De hoogte van de premie is een afgeleide van deze pensioenopbouw. De premie kan op basis van stijgende koopsommen worden gefinancierd (verzekeringsmaatschappijen) of op basis van een doorsneepremie die voor alle deelnemers procentueel gelijk is (pensioenfondsen).

Bij een financiering op basis van stijgende koopsommen kan de werknemersbijdrage geen percentage zijn van de koopsom. Dit heeft te maken met het feit dat de stijging van de koopsom voortkomt uit het toenemen van de leeftijd van de deelnemer en de werknemersbijdrage dan ook zou toenemen naarmate de deelnemer ouder wordt. Dit is in strijd met de Wet Gelijke Behandeling (WGB). Bij een doorsneepremie speelt dit probleem niet omdat het premiepercentage voor alle deelnemers hetzelfde is. De werknemersbijdrage derhalve ook. De kans is wel groot dat een jonge deelnemer een hogere werknemersbijdrage betaalt dan de feitelijke kostprijs van zijn pensioenrecht in dat jaar. Dit noemen we dan solidariteit.

Bij een beschikbare premieregeling is vaak sprake van een met de leeftijd toenemend premiepercentage. Een werknemersbijdrage als percentage van de beschikbare premie is dan volgens de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) in strijd met de wetgeving. De premie kan wel worden vastgesteld op basis van een percentage van de pensioengrondslag of het loon.

In het verleden hebben veel werkgevers een pensioenregeling getroffen waarbij de werknemersbijdrage een percentage (bijvoorbeeld 50%) van de beschikbare premie bedraagt. Om te voldoen aan het oordeel van de CGB worden dan berekeningen gemaakt om de werknemersbijdrage uit te drukken in een percentage van de pensioengrondslag. Het komt dan voor dat de werknemersbijdrage voor de jongeren hoger is dan hun eigen premie-inleg. De vraag is of dit is toegestaan?

Vanuit het oogpunt van gelijke behandeling is er geen probleem. Voor zover de pensioenaanspraken van de deelnemer maar niet hoger zijn dan fiscaal is toegestaan, heeft de belastingdienst er ook geen moeite mee. Helaas verbiedt het Burgerlijk Wetboek dat de werkgever op het loon een inhouding doet die hij niet ten behoeve van deze werknemer afdraagt aan de pensioenuitvoerder.

Alle goede en begrijpelijke bedoelingen ten spijt, de ingehouden deelnemersbijdrage mag niet hoger zijn dan de premie-inleg van de betreffende deelnemer. De eigen bijdrage van de werknemer blijft een lastig onderwerp!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 9 juli 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas