De Jager blokkeert sparen voor prepensioen

Onder deze kop hebben gisteren en vandaag diverse media bericht dat Staatssecretaris De Jager zich niet aan de afspraken houdt. In deze bijdrage zal ik de situatie aan de hand van een voorbeeld verder toelichten.

Iedereen die te weinig pensioen opbouwt kan extra pensioen sparen om het tekort te compenseren. Op grond van de fiscale wetgeving is het mogelijk om 2% per jaar op te bouwen. Als je nu minder dan 2% opbouwt, dan is sprake van een tekort en kan je extra pensioen opbouwen.

Stel dat een werknemer 1,75% per jaar opbouwt. Dan kan hij in 40 jaar 70% van zijn laatst verdiende salaris aan pensioen opbouwen. Ondanks dat de werknemer dat genoeg vindt, kan hij toch besluiten om het pensioen te verhogen naar 2% per jaar, om zo op 80% uit te komen. Dit extra pensioen gebruikt de werknemer vervolgens om eerder met pensioen te gaan (ongeveer 1,5 tot 2 jaar eerder) en spaart zo indirect voor een stukje prepensioen. Het afschaffen van VUT en prepensioen is voor deze werknemer dus helemaal geen grote ramp.

Stel dat die werknemer in de eerste jaren dat hij heeft gewerkt wel een stuk prepensioen heeft opgebouwd. Bijvoorbeeld tussen 62 en 65 jaar, een bedrag ter grootte van 40% van zijn salaris. Daarnaast had de werknemer 70% pensioen vanaf 65 jaar. De Jager stelt nu dat als de werknemer het prepensioen gaat uitstellen tot 65 jaar, het pensioen zal toenemen van 70% naar ongeveer 80%. Zoals eerder gezegd mag hij maximaal 80% opbouwen, dus er is geen sprake van een pensioentekort. Deze werknemer mag naar de visie van De Jager niet meer bijsparen.

In 2004 is een sociaal akkoord gesloten waarin is afgesproken dat werkgever in 2006 of 2007 eenmalig een extra toezegging mochten doen aan alle werknemers, waarbij het pensioentekort uit het verleden zou worden ingehaald. Dit pensioen mag op grond van het akkoord voorwaardelijk zijn, en kan in 15 jaar worden gefinancierd. Voor de vaststelling van het tekort uit het verleden per werknemer is afgesproken dat het opgebouwde prepensioen niet zou meetellen. Deze afspraak is De Jager nagekomen.

Nu stellen de werkgeversorganisaties en de vakbonden dat deze afspraak ook geldt voor iedere werknemer die zijn pensioentekort wil vaststellen.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik het wel eens ben met De Jager. In mijn opinie is het niet nodig dat iemand die meer pensioen heeft opgebouwd dan op grond van de huidige wet mogelijk is, nog in de gelegenheid gesteld wordt om extra pensioen op te bouwen.

Mijn advies aan de werkgevers- en werknemersorganisaties is dan ook om dit onderwerp verder te laten rusten. Het is de bedoeling dat werknemers langer doorwerken dan in het verleden gebruikelijk was. De wetgever heeft dit keurig geregeld en nu is het aan de werkgevers en werknemers. Zij moeten in gezamenlijkheid zorgen dat het klimaat, de faciliteiten en de informatievoorziening worden afgestemd op het langer doorwerken. En op die punten moet nog een hoop werk worden verzet.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 15 mei 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas