De postrelationele solidariteit tussen ex-echtgenoten brengt met zich mee dat het effectief aanwezige pensioen gelijkelijk tussen partijen wordt verevend.

Géén afstorting pensioenrechten voor de vrouw.

Gerechtshof Den Haag overweegt het volgende. Door de man is pensioen opgebouwd in eigen beheer. De voorziening bedraagt € 167.470,-, gebaseerd op een rekenrente van 3,034%. De afstortingskoopsom voor het aan de vrouw toekomende deel van het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen zal genoemde pensioenvoorziening overtreffen omdat deze zal worden berekend aan de hand van het huidige rentetarief tussen de 1% en 1,5%. Het bedrag aan liquiditeiten is eveneens ontoereikend om de pensioenvoorziening van de man en de vrouw af te storten.

Het Hof oordeelt dat de postrelationele solidariteit tussen ex-echtgenoten met zich mee brengt dat het effectief aanwezige pensioen gelijkelijk tussen partijen wordt verevend. Nu een voorziening op de balans van € 340.000,- nodig is om de totale pensioenrechten van partijen te dekken, kan van de man in redelijkheid niet worden verwacht dat hij daarvan ten behoeve van de vrouw € 211.743,- in liquiditeiten afstort, waarbij hij geen zekerheid meer heeft over de dekking van zijn eigen pensioen. In het kader van het vennootschappelijk belang dient de bv over voldoende liquiditeiten te beschikkingen om aan haar lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Het volledig aanwenden van de liquiditeiten voor het afstorten acht het Hof in strijd met de belangen van de bv.

Het Hof acht het voorts redelijk en billijk dat een pensioenafstorting plaats zou moeten vinden voor beide partijen én niet slechts voor één partij. Nu er geen middelen zijn wordt de vordering tot afstorten afgewezen. Hof Den Haag, 25 November 2015: ECLI:NL:GHDHA:2015:3875

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, De directeur-grootaandeelhouder, Pensioen Algemeen
 • Woensdag 2 maart 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie