De vitaliteitsregeling samengevat

De kogel is bijna door de kerk. De levensloopregeling gaat verdwijnen, evenals de spaarloonregeling en als alternatief krijgen we de vitaliteitsregeling. Een mooie naam - vind ik persoonlijk - die duidelijk aangeeft wat het doel is. Zorg dat werknemers vitaal blijven, zodat ze tot de - steeds later wordende - pensioendatum kunnen doorwerken. Of dat met deze regeling helemaal gaat lukken valt te betwijfelen, maar een eerste aanzet is gegeven.

De vitaliteitsregeling

De regeling is eenvoudig. Er mag een bedrag uit het bruto loon worden gespaard, tot maximaal € 5.000 per jaar. Dit mag worden gedaan zolang het saldo op 1 januari lager is dan € 20.000.

Het saldo kan worden besteed aan wat je wilt en wanneer je wilt. Er zijn geen vast omschreven bestedingsdoelen. Uiteraard is opname van het saldo belast. Het is echter niet de bedoeling om het geld te gebruiken om vervroegd met pensioen te gaan. Daarom mag je na 62 jaar maximaal € 10.000,- opnemen en op 65 jaar moet het op zijn. Het is dus niet bedoeld om eerder te stoppen met werken maar ook niet als aanvulling op je pensioen.

De regeling is niet alleen voor werknemers, maar ook voor ondernemers. Dat is een verbetering ten opzichte van de levensloop- en spaarloonregeling. Die waren alleen maar opgesteld voor werknemers. Ondernemers kunnen op deze manier sparen om een tijdelijke inkomensterugval op te vangen. Ik denk dat het voor een grote groep ZZP-ers een perfecte regeling is.

Overgangsregeling

Zoals aangegeven eindigen de spaarloon- en levensloopregeling. Beide regelingen stoppen in 2012.
Wie eind 2011 een saldo heeft van meer dan € 3.000,- op de levensloopregeling mag de levensloopregeling voortzetten. Zij mogen er echter ook voor kiezen om het saldo om te zetten in de vitaliteitsregeling. Er is dan geen maximum saldo bij de omzetting.

Omslag?

Ik hoop oprecht dat het denken over arbeid, verlof en pensioen gaat veranderen. Mensen moeten langer doorwerken. Een veel gehoorde klacht is dat dat vaak niet kan. Regelmatig wordt dan de stratenmaker als voorbeeld aangehaald van een beroepsgroep waarbij langer doorgaan niet mogelijk is. Eigenlijk is het te gek voor woorden dat je "productiemiddel werknemers" zo zwaar belast dat die versleten is op de pensioendatum of net ervoor. De vitaliteitsregeling gaat hier geen verandering in brengen, maar is kan wel een instrument zijn dat gebruikt kan worden bij deze verandering.

Noot: dit artikel is bijgewerkt naar aanleiding van Brief vitaliteitspakket 30 september 2011. Het oorspronkelijk ingediende wetsvoorstel zal binnenkort worden gewijzigd naar aanleiding van deze brief. De belangrijkste aanpassing betreft het overgangsregime. Waar in eerste instantie sprake was van een overgangsregime voor mensen die ouder zijn dan 58 jaar, is die eis vervallen. Het huidige overgangsregime geldt voor iedereen met een saldo hoger dan € 3.000,- ongeacht leeftijd.

Naschrift 26-11-2012: de vitaliteitsregeling zal niet worden ingevoerd. Er komt wel een overgangsregime voor bestaande levensloopregelingen. Zie http://www.pensioenweblog.nl/wijziging-opname-mogelijkheden-levensloop/

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 28 september 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas