Deactivering en uitstel quotumheffing bij genoeg banen arbeidsbeperkten

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor personen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt mede dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. Om ervoor te zorgen dat personen met een arbeidsbeperking meer kans hebben op werk is in 2013 afgesproken dat werkgevers voor deze personen 125.000 banen extra creëren. In een reeks die oploopt tot 2026 wordt ieder jaar gekeken of het vereiste aantal gehaald is. Zo niet, dan kunnen werkgevers een quotumheffing opgelegd krijgen. Eind 2016 moesten er 20.500 extra banen zijn gecreëerd door werkgevers uit de markt en de overheid samen. Dat aantal is door de werkgevers tezamen gehaald, maar de overheidswerkgevers hebben hun eigen aandeel niet gehaald. Het kabinet heeft september 2017 besloten voor de overheid de quotumheffing in werking te stellen. In de wet was nog niet geregeld dat de quotumheffing weer gedeactiveerd wordt als na een inhaalslag het aantal banen in een volgend jaar wordt gehaald. De ministerraad heeft daarom het wetsvoorstel ‘deactivering en uitstel quotumheffing in het eerste jaar na activering’ aanvaard. Dit wetsvoorstel regelt ook dat er eenmalig over het eerste jaar na activering niet wordt geheven. Hierdoor krijgen overheidswerkgevers meer tijd om een inhaalslag te maken en de afgesproken banen alsnog te realiseren.

Informatie

 • Pensioen Varia, Sociale zekerheid
 • Dinsdag 13 maart 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie