Deblokkeren spaarloon

Sinds 15 september 2010 mogen werknemers het spaarloon over de jaren 2006 tot en met 2009 zonder fiscale consequenties deblokkeren. Spaarloontegoeden zijn normaal gesproken 4 jaar geblokkeerd, tenzij het tegoed wordt aangewend voor een erkend bestedingsdoel zoals vrijwillig storten in je pensioenregeling of voor de aankoop van je eigen woning. Nu is het spaarloontegoed echter vrijgegeven en kan het 'zomaar' worden opgenomen.

Spaarloon is € 613,- en je spaart uit je bruto loon. Dat wil zeggen, voordat er belasting over wordt betaald, wordt het spaarloon van je salaris afgehaald en op een spaarloonrekening gestort. Na 4 jaar op die rekening te hebben gestaan mag je het bedrag opnemen, zonder dat je er belasting over moet betalen. Je krijgt dus niet alleen rente over je tegoed, je bespaart ook de belasting als je het geld 4 jaar geblokkeerd laat staan.

Het is mogelijk om het geld eerder op te nemen, maar dan moet het worden aangewend voor een erkend bestedingsdoel, zoals premie betalen voor een lijfrente, storting in je pensioen of aankoop van een woning. Als je het geld voor een van deze doelen gebruikt, mag je het binnen 4 jaar al opnemen en ook dan hoef je geen belasting te betalen.

Nu is per 15 september het totale spaarloontegoed van de afgelopen 4 jaar vrijgegeven. Dat betekent dat je over het totale tegoed vrij kunt besteden. In het kader van het vrijgeven heeft het Ministerie van Financiën een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd over het gedeblokkeerde spaarloon.

Ben ik verplicht de geblokkeerde spaarloontegoeden op te nemen?

Nee. Opname van het spaarloon is niet verplicht. Per 15 september 2010 kan het spaarloon dat in de jaren 2006 tot en met 2009 is opgebouwd worden gedeblokkeerd. Spaarders beslissen zelf wat er met dat geld gebeurt. Je kunt het spaarloon opnemen en uitgeven of overboeken op een eigen spaarrekening, maar het is ook mogelijk om het geld op de geblokkeerde rekening te laten staan. Zolang het geld op de speciale spaarloonrekening staat, profiteert u van de fiscale voordelen.

Wat moet ik doen als ik het opgebouwde spaarloon wil opnemen?

Mensen met een spaarloonrekening ontvangen van de bank of verzekeraar een brief waarin wordt uitgelegd welke opties u hebt. Mogelijk moet u een formulier invullen, waarna het geld op de vaste ‘tegenrekening’ wordt gestort.

Kan ik ook later beslissen?

Ja. Het in de jaren 2006 tot en met 2009 opgebouwde spaarloon wordt op 15 september 2010 gedeblokkeerd. Veel mensen zullen direct in september een keuze maken, maar dat kan ook later. U kunt het spaarloon uit de periode 2006 – 2009 dus ook in de loop van 2011 nog opnemen.

Mag ik het geld ook over laten maken naar een eigen spaarrekening?

Ja, dat kan. Maar u moet er in dat geval rekening mee houden dat het saldo op een reguliere spaarrekening (in tegenstelling tot het saldo van de spaarloonrekening) onderdeel is van het eigen vermogen. Over het eigen vermogen boven de vrijstelling (€ 20.661 voor alleenstaanden, € 41.322 voor fiscale partners) betaalt u belasting in de vorm van vermogensrendementsheffing.

Mijn spaarloon is direct op mijn betaalrekening gestort. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat sommige banken ervoor kiezen om het spaarloon automatisch over te boeken naar de gekoppelde betaalrekening. Ook in dat geval ontvangt u een brief waarin de bank uitlegt wat de verschillende opties zijn. Als u wilt blijven profiteren van de fiscale voordelen, kunt u het ontvangen bedrag terugstorten op de geblokkeerde spaarloonrekening.

Betekent dit het einde van de spaarloonregeling?

Nee. Het opgebouwde spaarloon over de jaren 2006 tot en met 2009 valt weliswaar vrij, maar de spaarloonregeling blijft bestaan.

Wat gebeurt er met het in 2010 opgebouwde spaarloon?

Het in 2010 opgebouwde spaarloon blijft geblokkeerd. Dat valt dus niet vrij. Voor het spaarloon dat in en na 2010 wordt opgebouwd, gelden de reguliere regels. Dat betekent dat dat deel na vier jaar automatisch wordt gedeblokkeerd. In bepaalde situaties kunt u het geld ook tussentijds opnemen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning of wanneer u een eigen bedrijf begint.

Waarom is tot deblokkering van het spaarloon besloten?

Circa twee miljoen Nederlanders hebben een spaarloonrekening en het totale saldo op die rekeningen is ruim € 4 miljard. Door het spaarloon vrij te geven, kunnen mensen eerder dan gepland over het opgebouwde saldo beschikken. Dat leidt tot extra aankopen. Het kabinet geeft op die manier een extra stimulans aan het prille herstel van de economie.

Er is al eerder voorgesteld om het spaarloon vrij te geven. Waarom toen niet en nu wel?

In 2008 en 2009 is ook gevraagd om deblokkering van het spaarloon. Dat lag toen niet voor de hand, gezien de onzekerheid op de financiële markten. Inmiddels is de financiële positie van de banken stabieler. En hoewel niet iedereen het opgebouwde spaarloon direct zal uitgeven, is de extra bestedingsruimte een prima stimulans de economie.

Hoe werkt de spaarloonregeling?

Met de spaarloonregeling kunnen werknemers belastingvrij een deel van hun brutoloon sparen. Het gaat daarbij om een bedrag van maximaal € 613 per kalenderjaar. Het geld moet op een aparte spaarrekening worden gestort en ten minste vier jaar vast staan. In bepaalde gevallen, zoals bij de aankoop van een eigen woning of de start van een eigen bedrijf, mag het geld eerder - belastingvrij - worden opgenomen. Als u het spaarloon tussentijds opneemt op een wijze die niet binnen de voorwaarden valt, dan wordt het opgenomen spaarloon aangemerkt als ‘gewoon’ loon en bent u loonheffingen verschuldigd. Geblokkeerde spaartegoeden zijn tot een gezamenlijk bedrag van maximaal € 17.025 vrijgesteld van belastingheffing.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Dinsdag 5 oktober 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas