Definitieve franchises 2021

De definitieve franchisebedragen en het definitieve maximum pensioengevend loon per 01-01-2021 zijn bekend. Al eerder publiceerde het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen de voorlopige bedragen voor 2021. De definitieve bedragen zijn gelijk aan de door het CAP eerder gepubliceerde voorlopige bedragen.

De nieuwe franchises zijn gebaseerd op de door het ministerie van SZW gepubliceerde rekenregels van de socialezekerheidsuitkeringen voor 2021.

De definitieve AOW-franchises per 1 januari 2021 bij een regulier opbouwpercentage van 1,657% per dienstjaar (eindloon) en van 1,875% per dienstjaar (middelloon) zijn:

 

Enkelvoudig gehuwd

Gehuwd + partnertoeslag

Ongehuwd

Eindloon

€ 16.458

€ 32.915

€ 24.232

Middelloon

€ 14.544

€ 29.088

€ 21.415

 

Deze bedragen zijn als volgt bepaald:
AOW-enkelvoudig gehuwd€ 883,67
Af: inkomensondersteuning€   26,04
Bij: vakantiegeld   €   51,37
Totaal € 909,00 per maand

 
Franchise eindloon:        12 x € 909 x 100/66,28 =   € 16.458 (altijd naar boven afgerond)
Franchise middelloon:   12 x € 909 x 100/75 =         € 14.544

  
AOW-gehuwd + toeslag   € 1.767,34
Af: inkomensondersteuning€       52,08
Bij: vakantiegeld       €     102,74
Totaal€ 1.818,00 per maand


Franchise eindloon:      12 x € 1.818 x 100/66,28 =  € 32.915 (altijd naar boven afgerond)
Franchise middelloon:  12 x € 1.818 x 100/75 =      € 29.088

  
AOW-alleenstaand   € 1.292,50
Af: inkomensondersteuning    €       26,04
Bij: vakantiegeld €       71,93
Totaal € 1.338,39 per maand


Franchise eindloon:  12 x € 1.338,39 x 100/66,28 = € 24.232 (altijd naar boven afgerond)
Franchise middelloon:  12 x € 1.338,39 x 100/75 =  € 21.415 (altijd naar boven afgerond)

De definitieve verlaagde franchises bij verlaagde opbouwpercentages (artikel 10aa UBLB) per 1 januari 2021 zijn gelijk aan de eerder door het CAP gepubliceerde voorlopige verlaagde franchises. De definitieve verlaagde franchises per 1 januari 2021 zijn:

Eindloon

Opbouw %

Verlaagde franchise

 0% – 1,483%

€ 13.141

1,483% – 1,570%

€ 14.834

 

Middelloon

Opbouw %

Verlaagde franchise

 0% – 1,701%

€ 11.614

1,701% – 1,788%

€ 13.111


Het maximum pensioengevendloon voor 2021 is vastgesteld op € 112.189 (artikel 18ga Wet LB 1964).

 

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Fiscaal, Pensioen LB
 • Maandag 4 januari 2021

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie