Dekking asbestdaken

Asbestvezels verweren onder de invloed van weer en wind. Losse vezels leveren gevaar op voor de volksgezondheid. De overheid wilde asbestdaken verbieden. Verzekeraars liepen al op de aangekondigde wetgeving vooruit en hebben hun polisvoorwaarden aangepast. Dit heeft gevolgen voor de verzekering van panden waarbij daken van asbest zijn toegepast.

Huidige situatie

Gebouwen worden volgens de wet verzekerd op basis van herbouwwaarde. Dat is goed te begrijpen. Als een gebouw beschadigt dan willen wij dat repareren of herbouwen. De kosten daarvan zijn gebaseerd op de kosten van herbouw. De verzekeraar vergoedt vaak meer dan de werkelijke waarde. Dat is te verklaren in combinatie met de in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen herbouwplicht.

Wat betreft asbest staat vast dat het jongste dak van asbest minimaal 30 jaar oud is. Een dergelijk dak is afgeschreven en moet binnen afzienbare tijd vervangen worden.

Verzekeraars passen het beleid aan

Vooruitlopend op een voorgenomen verbod op asbestdaken hebben verzekeraars hun beleid aangepast. Het verbod op asbestdaken is niet doorgegaan. Toch blijven deze beleidsaanpassingen van de verschillende verzekeraars gelden. Iedere verzekeraar bepaalt zijn eigen beleid. Wij geven een opsomming van een aantal aanpassingen die door verschillende verzekeraars zijn doorgevoerd:

 • Volledige uitsluiting van de dekking voor asbestdaken
 • Alleen acceptatie van panden met asbestdaken, als daarvoor een saneringsplan is opgesteld
 • Volledige verzekering van asbestdaken tegen een extra premie
 • Het verzekeren van asbestdaken op basis van:
  • Dagwaarde
  • Vervangingswaarde op basis van 20% tot 40% van de herbouwwaarde
  • Een afschrijvingsschema, waarbij de waarde jaarlijks daalt en soms uiteindelijk tot nul daalt

Achtergrond maatregelen van verzekeraars

Verzekeraars hebben de maatregelen genomen om te zorgen dat verzekerde bij schade aan een asbestdak niet beter wordt van de schade. Vervanging van een versleten asbestdak is geen onzekere gebeurtenis. Door de verwering moet zo’n dak normaal al vervangen worden.

Opruimingskosten

Naast de aandacht voor de dekking voor de schade aan het dak is nog steeds aandacht nodig voor de opruimingskosten. Verschillende verzekeraars gaan op verschillende manieren om met de hoogste van de verzekerde som voor opruimingskosten. De beste dekking wordt geboden door verzekeraars die de volledige kosten van het opruimen van asbest vergoeden. Andere verzekeraars bieden vaste bedragen. Weer andere verzekeraars gaan niet verder dan 10% van de verzekerde som. Dat kan al snel te weinig zijn als asbest verwijderd moet worden. Een aantal verzekeraars beperken de opruimingskosten van asbest of sluiten die zelfs geheel uit.

Saneringskosten

Naast een dekking voor opruimingskosten heeft een eigenaar van een pand met asbestdak ook een milieuschadeverzekering nodig. Deze verzekering dekt de saneringskosten als asbest buiten het terrein van verzekerde is gekomen. Deze kosten zijn niet onder opruimingskosten gedekt. Ook bij de milieuschadeverzekering kunnen verzekeraars extra voorwaarden of beperkingen gaan eisen.

De uitleg

De adviseur die zijn klanten de beperkende maatregelen moet uitleggen kan de klant wijzen op het volgende voorbeeld.

Jan en Pieter zijn buren en hebben allebei een schuur met een asbestdak in de tuin staan. Beide daken zijn afgeschreven en tonen vormen van slijtage. Als op enig moment de schuur van Jan afbrandt en er zijn geen beperkende voorwaarden opgenomen in de polis, dan krijgt Jan van zijn verzekeraar een nieuwe schuur met een nieuw dak. Pieter moet op eigen kosten het dak van zijn schuur vervangen. Jan wordt nadrukkelijk beter van de brand.

Informatie

 • Schade Zakelijk
 • Woensdag 18 maart 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie