DGA-pensioen in eigen beheer, verzekeren of een combinatie

Waar kan een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn of haar pensioen het beste onderbrengen? Is dat, zoals velen doen in eigen beheer, moet er een verzekering worden gesloten, of is een combinatie het beste? Wat het beste is, bepaalt u zelf samen met uw accountant of pensioenadviseur. Daar is geen blauwdruk voor te geven, want iedere situatie, met name van de DGA, is uniek. Maar om te helpen bij het nemen van uw beslissing, heb ik in dit artikel een aantal overwegingen op een rij gezet. Om over na te denken.

Overweging 1; eigen beheer

De DGA kan er voor kiezen het pensioen in eigen beheer te houden. Een voordeel van eigen beheer is dat het pensioenvermogen de onderneming niet verlaat. De pensioenpremie kan echter wél ten laste worden gebracht van het resultaat (vennootschapsbelasting). Pensioen in eigen beheer zorgt dus voor een liquiditeitsverruiming. Daar tegenover staat een belangrijk nadeel van eigen beheer. Het pensioen is niet echt veiliggesteld. Bij een onverhoopt faillissement gaat het pensioen mee ten onder.

Overweging 2; extern eigen beheer

De DGA kan er ook voor kiezen het pensioen onder te brengen in een aparte BV en daarmee buiten de risicosfeer van de eigen onderneming, zoals bijvoorbeeld in een holding of een pensioen BV. Dit wordt extern eigen beheer genoemd. Er moet dan daadwerkelijk vanuit de werkmaatschappij een premie worden betaald aan de holding of pensioen BV. Dit zal dan ten koste gaan van de liquiditeit van de werkmaatschappij, waardoor een belangrijk voordeel van eigen beheer weer teniet wordt gedaan.

Als u overweegt om te kiezen voor extern eigen beheer, overleg dan goed met uw accountant of pensioenadviseur over de consequenties. De belastingdienst heeft recent een aantal (ingewikkelde) rekenregels opgesteld, waar met name bij extern eigen beheer aan moet worden voldaan. Dit kan in bepaalde situaties nadelige effecten hebben en het is goed om die effecten ook mee te nemen bij uw beslissing.

Bij overweging 1 en 2

Indien besloten wordt het pensioen in (extern) eigen beheer op te bouwen, dan wordt een voorziening gevormd op de balans van de onderneming. Deze voorziening kan er na een aantal jaren opbouw imposant uitzien. Ik ontmoet soms DGA's die op basis van dat grote getal op de balans denken dat zij een mooi pensioen tegemoet kunnen zien. Het is echter belangrijk om te beseffen dat die voorziening een schuld is van de BV aan uzelf (en de belastingdienst voor de af te dragen loonbelasting). Op de pensioendatum moet er tegenover de schuld voldoende vermogen staan om het pensioen te kunnen uitkeren. Er dient dan ook tijdig te worden nagedacht op welke manier dit vermogen zal worden gevormd. Denk daarbij niet alleen aan vermogensopbouw ín de onderneming, maar ook aan vormen van sparen en beleggen (in de ruimste zin van het woord).

Vraag aan uw accountant of pensioenadviseur dan ook eens om de echte pensioenverplichting. Op de balans is een pensioenverplichting opgenomen die berekend is volgens fiscale spelregels. Dit zegt echter nog niets over hoeveel geld u écht nodig heeft om straks uw pensioen uit te keren. De echte pensioenverplichting is aanmerkelijk hoger dan het bedrag dat op de balans van de onderneming staat!

Overweging 3; risico's inzichtelijk maken

Als er pensioen in (extern) eigen beheer wordt gehouden is er nog speciale aandacht nodig voor het eventuele partnerpensioen. Als een partnerpensioen wordt toegezegd mag er in eigen beheer alleen worden gereserveerd voor een partnerpensioen dat ingaat op of ná de pensioendatum. Voor het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum kan niet worden gereserveerd. En daarbij komt dat, zeker in het begin, er vaak onvoldoende vermogen aanwezig is om dit risico te dragen.

Dit geldt ook voor de voortzetting van pensioenopbouw bij eventuele arbeidsongeschiktheid en ook voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Als gekozen wordt voor eigen beheer, is het zaak om goed te kijken naar de risico's van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Ik zie dan ook vaak dat eigen beheer wordt gecombineerd met een of meerdere risicoverzekering voor deze risico’s.

Overweging 4; verzekeren

De DGA kan er ook voor kiezen de pensioentoezegging volledig te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Er dient dan een premie te worden betaald aan een verzekeringsmaatschappij. Deze premie gaat ten koste van de liquiditeiten van de onderneming. Een belangrijk voordeel van verzekeren is dat het pensioen echt is veiliggesteld buiten de risicosfeer van de onderneming. Een veel gehoord nadeel van verzekeren is het kostenniveau. Verzekeren is een dure oplossing. Ik kan me dit argument wel voorstellen. Tegelijkertijd signaleer ik een (voorzichtige) daling van het kostenniveau van verzekeringen en zie ik (incidenteel) nieuwe verzekeringsproducten ontstaan. Hou tegelijkertijd ook in uw achterhoofd dat eigen beheer, en zeker extern eigen beheer, niet gratis is. Denk aan daarbij aan de kosten van advisering, het maken de berekeningen en vermogensopbouw.

Overweging 5; een combinatie

Het is ook mogelijk om combinaties te maken tussen (extern) eigen beheer en verzekeren.

Let op; er is onderscheid tussen een bepaald deel verzekeren en een onbepaald deel verzekeren. Ik zal dat uitleggen.

Bij een bepaald deel verzekeren wordt een vast bepaald gedeelte verzekerd. Dat kan bijvoorbeeld door een vast percentage (bijvoorbeeld 50%) van het pensioen te verzekeren of over een vast salarisdeel pensioen te verzekeren. Er ontstaan dus twee aparte pensioentoezeggingen.

Bij een onbepaald deel verzekeren wordt niet aangegeven hoeveel van het pensioen zal worden verzekerd, maar wordt in de toezegging opgenomen dat er een verzekering is (meer niet). Vaak wordt een verzekering afgesloten waarbij een verzekerd kapitaal of de premie het uitgangspunt is. Het restant van het pensioen zal in eigen beheer worden gehouden. Een flexibele verdeling dus. Dit heeft een aantal voordelen. Het pensioen wordt in beginsel in eigen beheer gehouden. Dat levert de voordelen op van eigen beheer. Daarnaast wordt een verzekering afgesloten waarbij de liquiditeitspositie (of het liquiditeitsbeslag) het uitgangspunt is. Op die manier bepaald niet de hoogte van je pensioen de premie die je betaald, maar bepaal jezelf hoeveel premie je betaald. Dat zou je (mits de polisvoorwaarden zo flexibel zijn) zelfs jaarlijks kunnen aanpassen. En tegelijkertijd bouw je een volwaardig pensioen op.

Lees ook: Is pensioen in eigen beheer eigenlijk nog wel interessant?

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 31 januari 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas