DNB: eindevaluatie herstelplannen

Voor de meeste pensioenfondsen loopt aan het eind van dit jaar het (korte-termijn) herstelplan af. Pensioenfondsen met een herstelplan in 2013 moeten uiterlijk op 12 februari 2014 hun evaluatie ter beoordeling aan DNB voorleggen. DNB stuurt aan deze pensioenfondsen een instructiebrief. Deze instructiebrief bevat een aantal spelregels voor het aanleveren van informatie.

DNB zal na ontvangst van de gegevens zo snel mogelijk een oordeel vormen over de evaluatie 2013. DNB streeft ernaar de fondsen die een korting moeten doorvoeren voor 1 maart 2014 te informeren, maar zal die fondsen in ieder geval uiterlijk voor 1 april 2014 geïnformeerd hebben. De overige pensioenfondsen worden in het voorjaar van 2014 geïnformeerd.

Peildatum bij de evaluatie is de financiële situatie van het fonds per 31 december 2013. Fondsen die dan niet voldoen aan het minimaal vereist eigen vermogen zullen - als er geen andere mogelijkheden zijn – de pensioenen moeten verlagen. Aangezien dit voor de meeste fondsen een eindkorting betreft, zal DNB er extra goed op toezien dat de eindkorting ertoe leidt dat het eigen vermogen ultimo 2013 gelijk is aan het minimaal vereist eigen vermogen en dat de dekkingsgraad waarop het kortingsbesluit wordt gebaseerd juist en volledig is vastgesteld.

DNB vraagt van bestuurders van fondsen die moeten besluiten tot een verlaging van pensioenen in het bijzonder aandacht voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Die fondsen moeten een speciaal vragenformulier naar DNB sturen.

Alle fondsen met een korte-termijn herstelplan hebben een brief van DNB ontvangen met de uitnodiging een eventueel kortingsbesluit vooraf door DNB te laten toetsen op evenwichtigheid. In de brief staat verder informatie over het tijdpad voor het besluitvormingsproces, de normen waaraan het besluit moet voldoen en de wijze waarop DNB dit besluit toetst. Fondsen die vóór 13 december het kortingsbesluit bij DNB hebben ingediend, krijgen in januari 2014 een reactie.

Het pensioenfondsbestuur is zelf verantwoordelijk voor de (voor)genomen besluiten omtrent een verlaging van de pensioenen en voor het informeren van de deelnemers en pensioengerechtigden hierover. Pensioenfondsen hoeven niet te wachten op het oordeel van DNB over de evaluatie. DNB gaat er daarbij van uit dat pensioenfondsen in hun communicatie aangeven dat een oordeel door DNB over de evaluatie van het fonds nog plaatsvindt.

Informatie

 • Toezicht, Pensioen Algemeen
 • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie