DNB over verplichte RvT bij grotere OPF-en

DNB heeft recent aandacht besteed aan de Verzamelwet pensioenen 2017. In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat ondernemingspensioenfondsen (OPF-en) met een beheerd vermogen van meer dan 1 miljard in de toekomst een raad van toezicht (RvT) moeten hebben. Deze verplichting geldt op dit moment nog niet voor OPF-en met een paritair of een onafhankelijk bestuur. Zij hebben de mogelijkheid om te kiezen voor een permanente, interne RvT of voor een jaarlijkse, externe visitatiecommissie.

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in 2014 is toegezegd dat de verplichting voor een RvT na afloop van een periode van drie jaren, na inwerkingtreding van deze wet, ook zou worden ingevoerd voor OPF-en. Op 1 juli 2017 verloopt deze periode van drie jaren. Met de Verzamelwet pensioenen2017 wordt hieraan tegemoet gekomen.

De wetgever heeft ervoor gekozen om deze verplichting niet aan alle OPF-en op te leggen. Deze verplichting geldt niet voor fondsen met een belegd vermogen tot en met een miljard euro en voor fondsen die volledig herverzekerd zijn (bij een verzekeraar). De verplichte invoering van een RvT geldt niet voor hen om te voorkomen dat kleinere fondsen worden geconfronteerd met al te grote administratieve lasten. Daarnaast acht de wetgever een verplichte RvT juist voor grotere fondsen relevant. De complexiteit in de besluitvorming en de daaraan verbonden risico’s nemen volgens de toezichthouder toe naarmate het beheerd vermogen groter is.

DNB heeft in een recente nieuwsbrief aandacht gevraagd voor dit onderwerp. DNB benadrukt dat als het wetsvoorstel ongewijzigd wordt aangenomen, dat OPF-en met een beheerd vermogen van meer dan 1 miljard euro per 1 juli 2017 een RvT moeten hebben. De mogelijkheid om het interne toezicht via een visitatiecommissie vorm te geven vervalt daarmee. Alhoewel er tijdens de parlementaire behandeling van de wetsvoorstel nog wijzigingen kunnen worden aangebracht (bijv. wat betreft de invoeringsdatum van deze maatregel), vraagt DNB de fondsen die het betreft er (anticiperend) rekening mee te houden dat hun intern toezichtmodel per 1 juli 2017 moet zijn aangepast.

Informatie

 • Toezicht, Pensioen Algemeen
 • Maandag 24 april 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie