DNB: pensioenfondsen moeten nadenken over toekomst

DNB wil dat pensioenfondsen, in het bijzonder een aantal kleine en middelgrote pensioenfondsen, nadenken over hun toekomstbestendigheid. Wanneer fondsen dit nalaten en niet op tijd maatregelen nemen, kunnen de belangen van hun deelnemers en gepensioneerden volgens DNB worden geschaad. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in onnodige verlaging van pensioenen. Om dat voor te zijn, vraagt DNB van deze fondsen om zelf de regie te nemen in het onderzoek naar de eigen toekomstbestendigheid. Zo wil DNB ook op de langere termijn bijdragen aan een gezonde pensioensector die op de toekomst is voorbereid.

DNB heeft zestig pensioenfondsen concreet gevraagd na te denken over de toekomst. Uit eerdere trajecten van pensioenfondsen die zijn gestopt, bleek volgens DNB namelijk dat onder meer een ongunstige kostenstructuur, beperkte premieruimte, een afnemend (actief) deelnemersbestand of een relatief steeds groter wordende groep gepensioneerden aanleiding vormden om het fonds op te heffen en de verplichtingen van deelnemers over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. DNB heeft deze zestig fondsen gevraagd aan de slag te gaan met deze 'kwetsbaarheidsindicatoren'. Door alternatieven voor de toekomst te onderzoeken en dit onderzoek ook regelmatig te herhalen kan worden voorkomen dat te laat wordt geconstateerd dat het fonds geen toekomstperspectief meer heeft, waardoor tegen hoge kosten 'met de rug tegen de muur' alsnog tot opheffing moet worden overgegaan.

De toekomstbestendigheid van pensioenfondsen blijft ook in 2014 een belangrijk thema. DNB zal de analyse met betrekking tot 'kwetsbaarheidsindicatoren' verdiepen en zo mogelijk meer fondsen vragen om de toekomstbestendigheid te onderzoeken en zo nodig passende maatregelen te nemen.

Informatie

 • Toezicht, Pensioen Algemeen
 • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie