DNB: rapportage vermogensbeheerkosten door pf-en

Uit een herrapportage van pensioenfondsen aan DNB blijkt dat uiteindelijk alle fondsen de vermogensbeheerkosten hebben gerapporteerd op verzoek van DNB. Dit is  volgens DNB een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd ziet DNB ruimte voor verdere verbetering.
Bij de beoordeling van de kosten over 2013 zal DNB daar extra aandacht aan besteden. DNB verwacht niet dat pensioenfondsen hun vermogensbeheerkosten minimaliseren, maar wel dat zij volledige inzage hebben in deze kosten én deze kosten afwegen tegen het risico en rendement bij de vaststelling van hun beleggingsbeleid.

Pensioenfondsen hebben voor het eerst gedetailleerd gerapporteerd over hun vermogensbeheerkosten. Uit analyse van deze kosten over 2012 door DNB bleken meer dan 70 fondsen niet voor al hun beleggingscategorieën de kosten te hebben achterhaald. In december 2013 heeft DNB deze fondsen verzocht om alsnog inzicht te krijgen in de ontbrekende vermogensbeheerkosten en deze kosten opnieuw te rapporteren. In het eerste kwartaal van 2014 heeft DNB deze herrapportages ontvangen en de uitkomst is dat nu alle fondsen voor al hun beleggingscategorieën vermogensbeheerkosten hebben achterhaald.

Ondanks dat pensioenfondsen het zicht op hun kosten hebben verbeterd, ziet DNB nog ruimte voor verdere verbetering van de inzage in de kosten van bepaalde beleggingscategorieën. Het gaat in het bijzonder om de categorieën private equity en hedge funds; DNB vermoedt dat een aantal pensioenfondsen bij een fund-of-funds-structuur alleen de kosten van het paraplufonds rapporteert, en niet ook de kosten van de onderliggende fondsen. Hierdoor lijken de gerapporteerde kosten aan de lage kant. DNB verwacht dat pensioenfondsen hier goed op letten. In de beoordeling van de rapportage over 2013 zal DNB extra aandacht besteden aan deze kostenrapportage. Daarnaast verwacht DNB dat pensioenfondsen vermogensbeheerders selecteren die volledige inzage in hun kosten geven.

DNB verwacht niet dat fondsen hun vermogensbeheerkosten minimaliseren, maar dat pensioenfondsen bij de vaststelling van hun beleggingsbeleid een afweging maken tussen rendement, risico, complexiteit en kosten. Hierbij is het van belang dat een pensioenfonds zicht heeft op de kosten van de verschillende beleggingen.

Informatie

 • Toezicht, Pensioen Algemeen
 • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie