DNB thema’s pensioentoezicht 2017

De onderwerpen binnen het themagerichte toezicht van DNB in 2017 hebben betrekking op het volgende.

Duidelijke verwachtingen
De huidige financiële positie betekent voor veel pensioenfondsen een verhoogd risico op korting en een beperkte kans op toeslagverlening. DNB en de AFM willen bereiken dat fondsen hun deelnemers en gepensioneerden duidelijke verwachtingen scheppen door correct en duidelijk hierover te informeren. DNB controleert in 2017 of dit doel is bereikt.

Verandervermogen in een dynamische omgeving
De pensioensector heeft te maken met grote veranderingen en onzekerheden. Tegelijkertijd spelen fondsen volgens DNB niet (tijdig) in op veranderingen. Dit kan volgens de toezichthouder hogere kosten, lager vertrouwen of zelfs verlies van bestaansrecht voor het fonds tot gevolg hebben. DNB doet in 2017 onderzoek naar het verandervermogen van fondsen.

Effectiviteit bestuursmodellen pensioenfondsen
Sinds de invoering van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen kunnen fondsen kiezen uit vijf bestuursmodellen. Bijna alle fondsen hebben het paritaire model gehandhaafd. Wel hebben veel fondsen hun organisatie aangepast om een effectievere besluitvorming te waarborgen. DNB onderzoekt in 2017 of de gebruikte governancemodellen hierop zijn toegesneden.

Houdbare bedrijfsmodellen
De toenemende complexiteit van de sector zet de houdbaarheid van het bedrijfsmodel van kleine fondsen verder onder druk. Consolidatie kan volgens de toezichthouder een oplossing zijn. Het kost fondsen volgens DNB echter moeite om deze stap te nemen. In 2017 controleert DNB zo nodig de toekomstbestendigheid van het bedrijfsmodel van een selectie van fondsen. Deze fondsen moeten hun kwetsbaarheden effectief adresseren, of hun activiteiten beheerst afwikkelen. Als fondsen te weinig voortgang boeken, zal DNB hierop wijzen.

Robuuste pensioenadministraties
Fondsen en uitvoeringsorganisaties met complexe en verouderde (administratie)systemen lopen volgens DNB verhoogde IT- en operationele risico’. Dit kan continuïteitsrisico’s tot gevolg hebben. Het belang van technologie wordt versterkt door nieuwe regelgeving. Die dwingt fondsen om hun deelnemers via internet informatie beschikbaar te stellen. In 2017 doet DNB bij een aantal fondsen en uitvoeringsorganisaties onderzoek naar de (beheersing van de) pensioenadministratie.

Fondsen moeten behalve deze specifieke toezichtthema's ook rekening houden met de door DNB benoemde cross-sectorale aandachtspunten.

Informatie

 • Toezicht, Pensioen Algemeen
 • Maandag 23 januari 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie