Doelgroepverklaring?

Ook een stagiair kan een doelgroepverklaring aanvragen waarop de werkgever recht kan krijgen op een loonkostenvoordeel (LKV).

Een stagiair kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) aanvragen en krijgen. Dat blijkt uit het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Stagiairs die een vergoeding ontvangen waarop de werkgever loonheffingen moet inhouden en afdragen zijn verzekerd voor de Ziektewet, en vallen daarom onder het werknemersbegrip van de Wtl. Een stagiair kan dus ook in aanmerking voor een doelgroepverklaring LKV. Ook voor stagiairs geldt de aanvraagtermijn van drie maanden vanaf indiensttreding (in dit geval: vanaf het begin van de stageperiode). Dus als de stagiair geen doelgroepverklaring LKV aanvraagt, maar dit pas doet als de werkgever na afloop van de stageperiode (na drie maanden) een dienstverband aanbiedt, dan bestaat er géén recht meer op een doelgroepverklaring LKV. De werkgever kan dan geen aanspraak maken op het LKV. De werkgever kan voor zijn werknemer (stagiair) recht hebben op een loonkostenvoordeel. Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen is een doelgroepverklaring LKV nodig. De doelgroepverklaring LKV kan de stagiair/werknemer aanvragen via uwv.nl. Hij moet hiervoor inloggen met DigiD.  Het is niet verplicht om een doelgroepverklaring LKV aan te vragen. De werkgever mag er wel naar vragen.

 

De doelgroepverklaring LKV wordt gekoppeld aan het burgerservicenummer van de stagiair/werknemer en daarnaast aan het loonheffingennummer van het bedrijf waarvoor hij gaat werken en is alleen geldig voor deze werkgever. De stagiair/werknemer kan ook iemand machtigen om namens hem een doelgroepverklaring LKV aan te vragen. De stagiair/werknemer ontvangt digitaal of per post een ‘beslissing doelgroepverklaring’ waarin staat of de doelgroepverklaring LKV aan hem is toegekend. Een kopie van deze brief kan hij  de werkgever overhandigen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 13 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie