E 101 verklaring niet bindend als deze op frauduleuze wijze is verkregen

De Belgische Sociale Inspectie heeft een onderzoek verricht met betrekking tot de tewerkstelling van het personeel van Absa NV, een onderneming naar Belgisch recht die actief is in de bouwsector in België. Uit dit onderzoek is gebleken dat Absa vanaf het jaar 2008 nauwelijks personeel in dienst had en alle handenarbeid uitbesteedde aan Bulgaarse ondernemingen. Deze Bulgaarse ondernemingen hadden nauwelijks enige activiteit in Bulgarije en detacheerden werknemers om in België in onderaanneming te werken voor Absa, deels met tussenkomst en medewerking van andere Belgische vennootschappen. De tewerkstelling van de betrokken werknemers was niet aangegeven aan de Belgische instelling belast met de inning van bijdragen sociale zekerheid, omdat deze werknemers in het bezit waren van E 101 verklaringen die door het bevoegde Bulgaarse orgaan (d.m.v. een fraudeconstructie ten onrechte) waren afgegeven en waarin werd verklaard dat deze werknemers waren aangesloten bij het Bulgaarse socialezekerheidsstelsel. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat een rechterlijke instantie van de lidstaat van ontvangst in beginsel niet bevoegd is de geldigheid van een E 101 verklaring na te gaan. A-G Saugmandsgaard legt in zijn Conclusie (A-G HvJ 9 november 2017, zaak C-359/16) uit waarom hij van mening is dat een E 101 verklaring niet bindend is voor een rechterlijke instantie van de lidstaat van ontvangst wanneer deze vaststelt dat die verklaring op frauduleuze wijze werd verkregen of ingeroepen, en dat in een dergelijk geval de rechter de E 101 verklaring buiten toepassing kan laten.

Informatie

 • Internationaal, Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Maandag 27 november 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie