E101 gepasseerd

Een Rijnvarende is in 2007 en 2009 verplicht verzekerd voor de Nedeerlandse volksverzekeringen op grond van het Rijnvarendenverdrag. De door Luxemburg afgegeven E101 verklaring kan de Belastingdienst passeren.

In deze procedure speelt de vraag of Rijnvarende X van 1 januari 2007 tot en met 10 augustus 2007 en van 23 juli 2009 tot en met 31 december 2009 in Nederland verzekerd en premieplichtig was voor de volksverzekeringen. Hij was 2009 in dienst bij een te Luxemburg gevestigde werkgever. Vast staat dat X in 2007 en 2009 in Nederland woonde en nog niet de leeftijd van 65 jaar had bereikt. Gelet hierop is X voor die jaren aan te merken als een Nederlandse ingezetene en is hij op grond van het nationale recht in beginsel van rechtswege in Nederland verzekerd en dus premieplichtig voor de volksverzekeringen.

Hof Arnhem-Leeuwarden is met Rechtbank Noord-Nederland van oordeel dat de in Nederland gevestigde eigenaren van de betreffende schepen als exploitant moeten worden aangemerkt. Gelet hierop volgt uit de toepassing van het Rijnvarendenverdrag, met inachtneming van de Besluiten 5 en 7 van het Administratief Centrum voor de sociale zekerheid van de Rijnvarenden (ACR), dat X verzekerd en dientengevolge ook premieplichtig is in Nederland. De Belastingdienst is niet gebonden aan de door Luxemburg afgegeven E101 verklaring, oordeelt het Hof. Voorts hoeft de Belastingdienst geen compensatie te bieden voor mogelijke dubbele premieheffing. Van een gebrek aan effectieve rechtsbescherming is in ieder geval voor de onderhavige jaren volgens het Hof geen sprake. De Belastingdienst heeft X terecht in de premieheffing betrokken.

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Dinsdag 17 september 2019

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie