E101 verklaring bindend

De belastingrechter is gebonden aan een door de SVB verstrekte E101 verklaring

Rijnvarende X is zowel in 2012 als 2013 het gehele jaar in dienstbetrekking bij A (Ltd.), gevestigd te Cyprus. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft ten aanzien van X een E101 verklaring verstrekt, gedagtekend 18 augustus 2014, waarin de SVB verklaart dat gedurende de periode 1 december 2009 tot en met 30 juni 2015 de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving als toepasselijke wetgeving heeft te gelden. In de beschikking is A genoemd als werkgever. Bij Hof Den Haag is in hoger beroep de vraag of X in 2012 en 2013 in Nederland is verzekerd en premieplichtig is voor de Nederlandse volksverzekeringen. Met name is de gebondenheid aan de E101 verklaring van de SVB in geschil. Het Hof oordeelt dat X in Nederland verzekerd en premieplichtig is voor de volksverzekeringen. De Nederlandse belastingrechter is aan de verklaring, hoewel nog niet onherroepelijk, gebonden zolang deze niet is ingetrokken. Het Hof verwijst hierbij naar de Conclusie van A-G Niessen van 2 augustus 2018, nr. 18/01620. Rechtbank Den Haag heeft het verzoek om immateriële schadevergoeding voor de lange duur van de bezwaarfase terecht afgewezen omdat de gemachtigde heeft ingestemd met het verzoek van de Belastingdienst uitstel te verlenen voor het doen van uitspraak op bezwaar (art. 7:10 Awb). In dat geval is sprake van een bijzondere omstandigheid die de redelijke termijn verlengt.

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Vrijdag 30 november 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie